IUMI-cijfers: Wereldwijde premieomzet transportverzekeringssector liep in 2019 met 0,9% terug ten opzichte van 2018

  De wereldwijde premieomzet in de transportverzekeringssector voor 2019 wordt geraamd op $  28,7 miljard,  wat neerkomt op een daling van 0,9% ten opzichte van 2018, zo blijkt uit de vorige week gepubliceerde cijfers van  IUMI, de mondiale koepel van nationale transportverzekeraarsorganisaties.

In de omzet heeft  Europa het grootste aandeel”46,3%, gevolgd door Azië / Pacific (31,8%), Latijns-Amerika (10,3%), Noord-Amerika (5,3%) en overige (6,3%). In 2019 is het wereldwijde aandeel van Europa licht gedaald van 46,4% (2018) tot 46,3% en het aandeel van Azië licht gestegen van 30,7% (2018) tot 31,8%.Kijkend naar de verschillende branches heeft cargo  het grootste marktaandeel  met 57,5%, gevolgd door hull met 24,1%, offshore-energie met 11,7% en aansprakelijkheid (exclusief IGP & I) met 6,8%.

De offshore energiemarkt zag een bescheiden daling van de totale premieomzet met 1,4% in 2019 in vergelijking met 2018. De premies in deze markt, die sterk worden beïnvloed door de olieprijs,  daalden sterk van 2014 tot 2016, maar in de afgelopen jaren is er sprake van een afvlakking.  De goederenverzekeraars haalden naar schatting wereldwijd $ 15,6 miljard aan premies binnen, een afname met 1,5% ten opzichte van 2018.   Wisselkoersschommelingen hebben de grootste impact op deze sector en daarom kunnen vergelijkingen met eerdere jaren niet exact zijn.  De wereldwijde cascopremies voor Ocean Hull-verzekeringen zijn relatief stabiel. IUMI rapporteert een premieomzet  van $ 6,9 miljard, wat neerkomt op een stijging van slechts 0,2% ten opzichte van het voorgaande jaar