IUMI 2017: Inkomsten dalen opnieuw met 9%; president Dieter Berg voorspelt shake up in de transportverzekeringssector

 

De premie-inkomsten in de wereldwijde transportverzekeringssector is vorig jaar opnieuw teruggelopen. Na een eerdere daling me 9,9% in  2015, name de premie-inkomsten vorig jaar met nog eens 9% af  van $ 30,5 miljard naar $ 27,5 miljard. De ladingpremies (cargo) liepen zelfs voor het vijfde achtereenvolgende jaar terug: met 6% naar $ 15 miljard, zo werd gisteren (18 september jl.) bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse conferentie van IUMI (International Union of marine Insurance) die dit jaar plaatsvindt in Tokyo.

In zijn openingstoespraak van het congres voorspelde IUMI-president Dieter Berg een shake up in de transportverzekeringssector die wordt veroorzaakt door de huidige disruptieve marktomgeving.  “Disruptie is de samenhang van technologische en bedrijfsinnovatie dat bestaande businessmodellen te gronde richt. Een en ander wordt verergerd door de huidige stagnerende economie en toename van nationaal protectionisme dat de premie-inkomsten in negatieve zin beïnvloed. We zien al de opkomst van elektronische navigatie en  smart port logistics  en de voortschrijdende innovatie brengt nieuwe initiatieven met zich mee als onbemande vaartuigen en intelligente containers. Daarnaast zal de blockchain-technologie en de Internet of Things leiden tot verdere disruptie.”

Hoewel volgens Berg disruptie onvermijdelijk zal leiden tot een shake up  in de transportverzekeringssector kan dit ook een positieve effect met zich meebrengen mits  de sector  de veranderingen omarmt. “We zullen moeten innoveren. Digitalisering verandert de manier waarop onze klanten opereren en wij zullen als transportverzekeraars hen daarin moeten volgen.  In de toekomst zullen verzekeringen worden geplaatst op elektronische platforms en de volgende generatie klanten wil 24/7 toegang en inzage tot hun verzekeringsproducten en daarnaast snel antwoord of vragen. Deze ontwikkelingen hebben zowel impact op de waardeketen van de verzekeringsindustrie als op de rol van de makelaar. Doordat de totale premie-inkomen verder zullen afnemen zullen verzekeraars hun  manier van werken moeten veranderen en op zoek gaan naar alternatieve inkomstenbronnen”, aldus Berg, die met het oog hierop voor de sector groeimogelijkheden zegt te zien in consultancy, claims management en schadepreventie. “Deze activiteiten hunnen het verlies aan premie-inkomsten (deels) compenseren. Digitale innovatie hoeft de (meer)waarde van onze markt dus niet te ruïneren. Ons vak is people’s business en vertrouwen en betrouwbaarheid zijn zaken die niet door de digitalisering zijn te vervangen. Dat moeten we te gelde maken.”

Cijfers

De premie-inkomsten liepen vorig jaar wereldwijd terug met 9% van $ 30,5 miljard naar $ 27,5 miljard. Astrid Seltmann, vice-voorzitter van IUMI’s  fact & figures-commissie schrijft de tweede forse premiedaling op rij onder meer toe aan de sterke Amerikaanse dollar, maar ook aan de voortdurende softe markt met lage prijzen en de verslechterde staat van scheeps- en offshore- sectoren. “Deze zorgwekkende neerwaartse trend leidt tot een toenemende mismatch  tussen enerzijds de inkomstenniveaus en anderzijds de verplichtingen van verzekeraars om (grote) schades te kunnen blijven vergoeden, zeker nu schepen groter worden en meer waarde aan boord hebben en ook de risico’s in havens toenemen.”

Iets meer dan de helft van de wereldwijde premie-inkomsten worden gegenereerd in Europa, gevolgd door de regio Azië Pacific met 27,9%. De rest van de premieomzet komt uit Latijns America (9,5%), Noord-Amerika (5,6%), het Midden-Oosten (4,1%) en Afrika (2,7%).  Net als in voorgaande jaren draagt de ladingsector het grootste steentje bij aan de omzet: 54%, gevolgd door incasso (Global Hull, 25%), offshore/energie (13%) en (vervoerders)aansprakelijkheid  (7%).

De premie-inkomsten in de cargo-sector: $ 15 miljard, 6% minder dan in 2015 en het vijfde jaar op rij waarin de omzet terugliep. Koerswisselingen door een sterke dollar wordt als oorzaak aangevoerd. De resultaten worden daarnaast beïnvloed door de naweeën van de Tianjin-ramp en de grote schade door de Amos 6 satelliet. Voor de toekomst baart de waardecumulatie aan boord van schepen en in havens de sector zorgen. De casco (hull)premies liepen met 10% terug naar $ 7 miljard. In dit segment speelt de veroudering van de schepen een rol, vooral van bulk & supply/offshore-schepen, waarbij mede door de concurrerende markt premieverlagingen met dubbele cijfers ontstaan. Ook hier komt de verhoudingen inkomsten en kosten/schadelast in toenemende mate in gevaar.

In de offshore/energy-sector daalde de premieomzet met 21% tot $ 3,6 miljard, volgens op een eveneens forse daling met 20% in het jaar daarvoor. Een en ander is vooral het gevolg van de lage olieprijzen en verminderde offshore-activiteiten. De schadelast viel in dit segment mee , mde door het uitblijven van natuurrampen. De resterende $ 1,9 miljard  aan omzet wordt gegenereerd door de (vervoerders)aansprakelijkheid.