Inventarisatie AIG: Meer bedrijfstakken krijgen te maken met milieuaansprakelijkheidsclaims

 

Een groeiende lijst van (industriële) bedrijfstakken in Europa heeft het afgelopen jaar te maken gehad met milieuaansprakelijkheidsclaims, zo blijkt uit de tweede editie van de jaarlijkse inventarisatie van verzekeraar AIG. Hieruit blijkt weliswaar dat de sectoren die traditioneel worden gelinkt aan milieurisico’s, zoals transport, fabricage en constructie, het hoogste aantal claims registreren. Aan de andere kant zijn het afgelopen jaar ook de financiële sector, de groothandel en openbare diensten en publieke werken met milieuclaims geconfronteerd.

De lijst met (industriële) bedrijfstakken met de meeste milieuaansprakelijkheidsclaims wordt dit jaar net als een jaar eerder aangevoerd door de sector die zich bezighoudt met de afvoer van (verontreinigd) afvalwater (wastewater management).  Deze bedrijfstak is goed voor 15% van alle door AIG geregistreerde milieuclaims (22% in 2016), al moet het dit jaar wel de brandweer en andere diensten die zich bezighouden met   brandgerelateerde calamiteiten (Emergency fire response) zoals de bestrijding van bosbranden   naast zich dulden met eveneens 15%, meer dan een verdubbeling ten opzichte van de 7% in 2017.

Op de derde plaats komen de brandstofsector/petroleumindustrie (12%, was 19%) en de grondstoffensector (12% vs 5%), gevolgd door de afvalindustrie (11% vs. 95), projectontwikkeling /restauratie (7% vs. 8%), transport en vervoer (6% vs. 9%), vermogensbeheer en onderhoud (5% vs. 3%) en overige bedrijfstakken (17%, net als in 2016).