Introducties Coassurantie 2020 weer van start: Aansprakelijkheid, Brand & Transport

De VNAB biedt nieuwkomers in de markt de Introductie Coassurantie aan. Er bestaan drie verschillende edities voor de branches: aansprakelijkheid, brand en transport. Tijdens deze introducties maken de deelnemers kennis met de markt, de betrokken partijen, hun verantwoordelijkheden, doelstellingen en de onderlinge verhoudingen. Daarnaast vergroten zij hiermee hun netwerk.

De drie edities starten jaarlijks in het eerste kwartaal – 21 januari 2020-  en duren ongeveer vijf maanden; de laatste bijeenkomst vindt plaats op 26 mei 2020. Alle sessies duren van 14.00 tot 17.30 uur. Het programma bestaat uit zeven middagen en een afsluitende bijeenkomst. De middagen worden verzorgd door leden van de VNAB en vinden bij hen op locatie plaats. De eerste en laatste bijeenkomst zijn voor alle edities tegelijkertijd, worden verzorgd door de VNAB en vinden plaats in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum. Tijdens elke bijeenkomst wordt er gewerkt aan een overkoepelende casus.

De introducties zijn bedoeld voor nieuwe medewerkers die net werkzaam zijn in de zakelijke verzekeringsmarkt binnen één van de drie genoemde branches. .

Aanmelden
  Heeft u interesse om deel te nemen of kent u iemand die hier interesse in heeft? Aanmelden kan – per editie – via de website van de VNAB: www.vnab.nl. Aanmelden verzekert u niet automatisch van deelname. Deelnemers dienen te voldoen aan enkele criteria. Daarnaast geldt een maximum van één persoon per organisatie. Een eventuele tweede collega wordt op de reservelijst geplaatst. U krijgt zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 december) bericht of u geselecteerd bent of niet. Het aantal plaatsen is beperkt.  

Deelnemerscriteria