Interpolis: een op de op de vier ondernemers raakt arbeidsongeschikt

Ruim 1 op de 4 ondernemers raakt arbeidsongeschikt. In sommige beroepen loopt dit zelfs op tot 44%. De meeste zzp’ers achten de kans op arbeidsongeschiktheid klein. ‘Dat overkomt mij niet’, wordt vaak gedacht. Tot het je wel overkomt, natuurlijk. Voor een financieel vangnet zorgen, kan dan een uitkomst zijn, aldus Interpolis.

Uit de cijfers van  Interpolis komt naar voren dat 24% van de ondernemers in lichte beroepen  in zijn werkzame leven  een keer arbeidsongeschikt raakt.Meest voorkomende oorzaken zijn fysieke klachten (44%), psychische klachten 25%), hart- en vaatziekten en spijsverteringsklachten (beide 6),

Interpolis inventariseerde voorts wat de ondernemer zelf hieraan doet om het financiele risico te verminderen. Daaruit blijkt  dat 9% van de ondernemers niets doet of voldoende geld achter de hand heeft, heeft 25% een AOV-verzekering afgesloten, zegt 20% een partner met geld te hebben , 5% een UWV-uitkering en 1% noemt een broodfonds.