Internationale Vrouwendag: Hard commitment SAon, Leaseplan en KLM voor meer vrouwen in hun topVandaag, op Internationale Vrouwendag en in het bijzijn van minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ondertekenen Aon, LeasePlan en KLM het Charter Talent naar de Top. Zij committeren zich daarmee aan een vrijwillig, maar niet vrijblijvend beleid om meer vrouwen in hun (sub)top te realiseren. De bedrijven verklaren zich in te zetten op negen punten op het gebied van beleid, aanpak en verantwoording. Het Charter werd ondertekend op het Topontbijt dat stichting Talent naar de Top jaarlijks organiseert op Internationale Vrouwendag, deze keer met het thema ‘Leaders by Example’. Minister van Engelshoven van OCW introduceerde daar ook een nieuw onderzoek waarin een ranking is gemaakt van de 200 grootste bedrijven van Nederland op basis van hun score op man vrouw diversiteit in de top van deze bedrijven.

Na vandaag zijn er 268 organisaties die het Charter Talent naar de Top hebben ondertekend. De bestuurders die vandaag tekenen (zie foto in de bijlage) hechten elk om hun eigen reden belang aan meer vrouwen in topposities.

Pieter Elbers, CEO van KLM: ‘’Het Charter Talent naar de Top draagt bij aan een goed werkklimaat en de juiste focus in ons diversiteitsbeleid. Het geeft een sterk signaal naar al onze huidige en toekomstige medewerkers dat wij diversiteit en inclusie binnen KLM serieus nemen. Het is van groot belang om meer divers en inclusief te worden, om talent te kunnen aantrekken en behouden. Dat is breder dan alleen genderdiversiteit, maar vandaag staan we daarbij stil. Met de focus nu op meer Vrouwen in de top – willen we voor andere doelgroepen een katalysator creëren.’’

Tjahny Bercx, Chief Human Resources Officer van LeasePlan: “Bij LeasePlan hanteren we de slogan ‘none of us is as smart as all of us’. Vanuit dat gedachtegoed hebben wij diversiteit hoog in het vaandel staan. Niet alleen omdat het inclusiviteit genereert en daarmee bijdraagt aan de doelstellingen van onze organisatie, maar ook omdat het de maatschappelijke integratie bevordert. Wij streven een actief diversiteitsbeleid dan ook niet alleen intern na, maar willen het vooral ook uitdragen. Vandaag zetten we daartoe een belangrijke volgende stap met de ondertekening van het Charter Talent naar de Top.”

Hans Groot, Chief Broking Officer en voorzitter van de Diversity & Inclusion Council: “Met 2.600 werknemers in Nederland is Aon een van de grotere adviesorganisaties van Nederland. Bij ons staan diversiteit en inclusiviteit al lange tijd hoog in het vaandel. Dat gaat bij Aon om meer dan alleen man of vrouw, jong of oud, seksuele oriëntatie, etnische of culturele achtergrond. Als risico-adviseur weten we hoe belangrijk het is om vanuit verschillende invalshoeken naar risico’s te kijken. We willen dat meer dan 30 procent van onze topfuncties door vrouwen wordt bekleed. Wij geloven in de haalbaarheid van dit doel, zowel bij onze organisatie als bij de rest van de Nederlandse bedrijven. Het succes van Aon is en wordt tenslotte gebouwd op onze kwaliteit én onze diversiteit.”

Topontbijt toont: meer vrouwen aan de top kan wel
De initiatiefnemer van het Charter, stichting Talent naar de Top, organiseerde voor de negende keer op Internationale Vrouwendag een ontbijt voor ruim 100 Nederlandse topmannen en -vrouwen. Dit jaar lag de nadruk op de goede voorbeelden. Zoals Hanne van Aart, de jongste burgemeester van Nederland. Zij vindt dat vrouwelijke kwaliteiten – bijvoorbeeld oog hebben voor het signaleren van onuitgesproken kwesties – balans brengen in een zakelijke wereld die vaak draait om geld en macht. En Jacques van den Broek, CEO van Randstad, laat zien dat het wel degelijk lukt om vrouwen in de top te benoemen. Afgelopen jaar benoemde hij er zelfs twee in zijn bestuur. Als leaders by example vervullen zij een voorbeeldrol voor de vele bedrijven die nog niets doen aan m/v-diversiteitsbeleid en laten deze bedrijven zien: meer vrouwen in de top kan wel!

De 9 commitments van het Charter Talent naar de Top
Door ondertekening doen de organisaties de volgende toezeggingen:
1. We zijn overtuigd van het belang van m/v diversiteit voor onze organisatie en zorgen ervoor dat er een duidelijke strategie komt om dit te bewerkstelligen en/of te verbeteren.
2. We stellen een kwantitatief doel om in drie tot vijf jaar meer vrouwen in de (sub)top te realiseren.
3. We stellen binnen zes maanden een managementstrategie op hoe we van plan zijn om deze doelen te behalen en we communiceren deze ook.
4. We leggen de gestelde doelen en strategie vast in duidelijke managementafspraken.
5. We rapporteren jaarlijks onze voortgang op een aantal duidelijke key performance indicators.
6. We werken actief aan de ontwikkeling van specifieke instrumenten voor instroom, doorstroom en behoud van vrouwen binnen de organisatie.
7. We delen onze ervaringen met de ontwikkelde initiatieven met andere ondertekenaars.
8. We gaan akkoord met de jaarlijkse bekendmaking van onze kwantitatieve voortgang door de Commissie Monitoring.
9. We laten op onze website en via andere communicatiekanalen zien dat we werken aan de verbetering van diversiteit op topniveau en brengen daarbij het Charter Talent naar de Top onder de aandacht.

Op de foto staan van links naar rechts:
Tjahny Bercx (LeasePlan), Yelly Weidenaar (stichting Talent naar de Top), Hans Groot (Aon), Mariëtte Turkenburg (stichting Talent naar de Top) en Pieter Elbers (KLM).—————————————————————–