Insurtech-gerelateerde premieomzet zal wereldwijd komende vijf jaar meer dan verdubbelen

 

 

De komende vijf jaar zal de premieomzet die wordt gegenereerd door insurtech-gebaseerde bedrijven en diensten in 2023 wereldwijd naar verwachting uitkomen op ongeveer  $ 400 miljard, wat neerkomt op ongeveer 7% van de totale verzekeringsmarkt in de wereld. Momenteel wordt dit geraamd op $ 187 miljard, een ruime verdubbeling met 114%, zo blijkt uit een recent marktonderzoek  van Juniper Research. Daaruit komt verder naar voren  dat de insurtech-platforms verzekeraars in staat stellen tegengas te geven aan de teruglopende marges en toenemende concurrentie. “ Insurtech biedt verzekeraars een kans die zij niet kunnen laten lopen”, benadrukt Juniper Research.

Hoewel insurtech een snelle transformatie van de traditionele businessmodellenis volgens de onderzoekers de omarming  van deze insurtechplatforms door de gevestigde marktpartijen nog beperkt vanwege de trage manier waarop de verzekeringsmarkt innoveert. Mede daarom voorspelt Juniper Research dat het aandeel van insurtech in de totale premieomzet in de worldwide verzekeringsmarkt , die momenteel wordt geraamd op 4%, de komende jaren weliswaar zal toenemen maar in 2023 nog onder de 10% zal blijven.

Artificial Intelligence

Uit het nieuwe onderzoeksrapport van Juniper Research met als titel ‘ Insurtech: Cost Savings, INSURE Rediness & Market Forecasts 2018-2023’  toont aan dat het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI), hoewel dit zich nog  in de vroege ontwikkelingsfase bevindt, in het schaderegelingsproces al  een belangrijke kostenbesparing realiseert. Juniper voorspelt dat in de verzekeringsbranches property, gezondheid, leven en auto, tegen 2023 de jaarlijkse kostenbesparing het bedrag van  $ 1,2 miljard zal overschrijden, het vijfvoudige van de huidige kostenbesparingen. Volgens onderzoeker Mick Maynard heeft artificial intelligence de potentie om een enorme bijdrage te leveren aan het behalen van hogere marges bij verzekeraars.

Juniper heeft aan de hand van meerdere parameters een Top-5 gemaakt  van verzekeraars die als leidend kunnen worden beschouwd op het gebied van insurtech. De lijst wordt aangevoerd door AXA, dat volgens de onderzoekers insurtech toepast om op alle niveaus het operationeel bedrijfsmodel te transformeren. Op de tweede plaats staat   Allianz, gevolgd door Ping An, Aviva en United Health.