Insure Our Future in brief aan 30 verzekeraars van fossiele brandstoffen: “Overall heeft de verzekeringsindustrie gefaald

Elk jaar publiceert het Insure Our Future netwerk een open brief aan de CEO’s van 30 grote verzekeringsmaatschappijen waarvan het fossiele brandstofbeleid jaarlijks door Insure Our Future wordt gerangschikt, waaronder: AIG, Allianz, AXA, Chubb, Generali, Liberty Mutual, Lloyd’s of London, Munich Re, SCOR, Sinosure, SOMPO, Tokio Marine en Zurich.De brief schetst de cruciale rol van verzekeraars in de klimaatcrisis en concrete maatregelen die zij moeten nemen als zij de wereldwijde doelstelling om de klimaatverandering te beperken tot 1,5°C serieus willen ondersteunen.” Volgens Insure Our Future heeft de verzekeringsindustrie op dit vlak ‘overall gefaald”

De bijgewerkte topline acties die Insure Our Future van verzekeraars eist zijn dat zij:

  • Onmiddellijk stoppen met het aanbieden van verzekeringsdiensten die de uitbreiding van kolen-, olie- en gasproductie ondersteunen en binnen twee jaar alle verzekeringsdiensten voor fossiele brandstofbedrijven die niet zijn afgestemd op een geloofwaardig pad van 1,5°C geleidelijk stopzetten;
  • Onmiddellijk alle activa afstoten, met inbegrip van de voor derden beheerde activa, van steenkool-, olie- en gasbedrijven die niet zijn afgestemd op een geloofwaardig 1,5°C-pad.

“In de afgelopen jaren hebben veel verzekeraars beleidsmaatregelen genomen die de verschuiving van steenkool naar andere brandstoffen hebben versneld, en meer recentelijk zijn enkele toonaangevende verzekeraars begonnen met het nemen van beleidsmaatregelen om nieuwe olie- en gasprojecten uit te sluiten. Een welkome trend die zich zal voortzetten. In het algemeen is de sector er echter niet in geslaagd zijn activiteiten af te stemmen op de wetenschappelijke consensus over wat nodig is om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken”, aldus Insure Our Future.

“Sommige verzekeraars stellen dat zij hun klanten in de energiesector betrekken bij een dialoog over de netto nul overgang en dat dit hen kan aanmoedigen om sneller over te stappen dan hen uit te sluiten van hun verzekerings- en beleggingsportefeuilles. Maar grote olie- en gasproducenten tonen geen tekenen van geloofwaardige net-nul trajecten en sommige hebben onlangs zelfs de zwakke toezeggingen die zij in het verleden hebben gedaan, teruggedraaid, ondanks hun recente obscene recordwinsten. Zoals de secretaris-generaal van de VN onlangs zei: 2023 is een jaar van afrekening”. “Het moet een jaar worden van baanbrekende klimaatactie. Geen babystapjes meer. Geen excuses meer. Geen greenwashing meer.”