Insurance Europe: zorg voor passende regels voor innovatie

Neem belemmeringen weg in wet – en regelgeving die innovatie in de weg staan. En zorg voor een passend regelgevingskader voor innovatie waardoor consumenten, bedrijven en nieuwkomers op de verzekeringsmarkt kunnen profiteren van de kansen die digitalisering biedt. Met deze oproep komt Insurance Europe in reactie op de Digital Finance Strategy for the EU van de Europese Commissie (EC).

Insurance Europe vindt de digitale strategie voor de financiële sector van de Europese Commissie een belangrijke stap in de juiste richting. “Om innovatie mogelijk te maken, moeten klanten van verzekeraars ervan op aankunnen dat zij, ongeacht de aanbieder, dezelfde bescherming krijgen bij de aanschaf van een financieel product. Pas dan kan je spreken over een ​​gelijk speelveld tussen bestaande bedrijven en nieuwkomers, zoals technologiebedrijven die financiële diensten aanbieden”, aldus Michaela Koller, hoofd van Insurance Europe. “Ook erkent de EC dat zij ervoor moet zorgen dat het EU-rechtskader toekomstbestendig en technologieneutraal is om zo innovatieve oplossingen van verzekeraars mogelijk te houden.”

Data

Een ander belangrijk punt in de strategie van de EC is de beschikbaarheid van data. Data  helpt verzekeraars om de risicomonitoring en -beoordeling te verbeteren, een betere klantervaring te bieden en het vergroot de mogelijkheden om fraude te voorkomen en op te sporen. Gegevensuitwisseling is daarbij van belang zolang klanten de volledige controle houden over het delen van hun gegevens en dat deze gegevens veilig zijn, benadrukt Insurance Europe. Veel zal afhangen van de specifieke aanpak die de EU hierbij kiest.

Ethisch kader

Het Verbond heeft recent, als eerste sector in Nederland, een Ethisch kader voor datatoepassingen gepubliceerd. Het nieuwe kader is gebaseerd op de uitgangspunten van de High Level Expert Group on Artificial Intelligence, een adviesorgaan van de Europese Commissie. Het ethisch kader bestaat uit diverse vereisten met uitgangspunten en is een hulpmiddel voor verzekeraars om zorgvuldig te kunnen bepalen welke datagedreven technieken zij (willen) toepassen en waarom. Via Insurance Europe draagt het Verbond de komende maanden bij aan een dialoog met de Commissie om ook op EU niveau te komen tot een passend kader.

Cyberbeveiliging

Wat betreft het voorstel van de Commissie voor een ‘Digital Operational Resilience Act for the financial sector’: Insurance Europe juicht het toe dat de Commissie inzet op cyberbeveiliging van de verzekeringsindustrie terwijl de digitale transformatie wordt gestimuleerd. IE gaat het wetsvoorstel en de toepasbaarheid op de verzekeringssector de komende tijd verder bekijken.