Insurance Europe brengt voor het eerst ‘Key facts’ uit: statistisch overzicht financiële gegevens verzekeringsbranche 

 

De Europese verzekeringsbranche was in 2017 goed voor een totale premieomzet van meer dan € 1.200 miljard, investeert het negenvoudige daarvan in de economie en biedt werk aan meer dan 950.000 personen. Dat zijn enkele cijfers die terug te vinden zijn in de eerste uitgave van ‘European Insurance – Key Facts’, een initiatief van Insurance Europe, de Europese koepelorganisatie van nationale verzekeraarsorganisatie. Het totaal aantal verzekeraars beliep vorig jaar 3.400, 2,6% minder dan in 2016.

Daaruit komt verder naar voren dat de Europese verzekeringsbranche goed is voor 30% van de totale premieomzet in de wereld. Azië (33%) en Noord-Amerika (31%) heeft een iets groter marktaandeel. Op ruime afstand volgens Zuid-Amerika & de Caribbean en Oceanië & Afrika (beide 3%). De totale premie-inkomsten van Europese verzekeraars bedragen € 1.231 miljard, waarvan € 710 miljard uit levensverzekeringen, € 371 miljard uit schadeverzekeringen en € 132 miljard uit zorgverzekeringen.  Aan schadeclaims en uitkeringen uit levensverzekeringen werd € 1.022 miljard uitgekeerd, waarvan € 248 miljard aan schadepenningen en € 106 miljard aan zorgclaims.

Van alle premies is 59% afkomstig uit de levenbranche 11% uit zorgverzekeringen, eveneens 11% uit autoverzekeringen, 8% uit brandverzekeringen en 3% uit zowel aansprakelijkheids- als ongevallenverzekeringen. De gezamenlijke autoverzekeraars in Europa boekten in 2017 voor € 138 miljard aan premie-inkomsten (€ 230 per Europeaan), een toename met 4,2%. Aan schadeclaims werd € 102 miljard uitgekeerd (€ 174 per Europeaan), een lichte toename t.o.v. 2016 (+ 0,1%). De brandverzekeraars zagen hun omzet met 3,5% toenemen tot € 101 miljard (€ 170 per Europeaan); aan brandschades werd € 67 miljard uitgekeerd (€ 115 per Europeaan), een toename met 16%.

Omgerekend gaf elke Europeaan vorig jaar gemiddeld € 2.030 uit aan verzekeringen, 4,3% meer dan de € 1.947 in 2016. Hiervan betrof was € 1.189 levenpremies, € 621 schadepremies (€ 230 aan autopremies en € 170 aan brandpremies) en € 221 zorgpremies. Van de totale uitkeringen en schadevergoedingen ging 65% naar levenklanten, 10% naar zorgverzekerden, 10% aan automobilisten, 7% aan brandverzekerden, 3% aan aansprakelijkheidsklanten en 2% aan ongevallenverzekerden.