Inschrijving voor derde editie ‘Introductie coassurantie brand’  inmiddels geopend

Op initiatief  van netwerkorganisatie Cobra1998 en ondersteund door de Rotterdamse Beurs Brand Club (RBBC), de Amsterdamse Beurs Brand Sociëteit (ABBS) en de VNAB, wordt volgend jaar alweer de derde editie gehouden van de ‘Introductie coassurantie brand’, die ten  doel heeft om nieuwkomers in de coassurantiemarkt een eerste inzicht te bieden op de betrokken partijen, hun verantwoordelijkheden, doelstellingen en hun onderlinge verhoudingen. “Uit de markt en van leden hebben wij vernomen dat er naast onze reguliere lezingen over nieuwe ontwikkelingen of actuele thema’s tevens behoefte bestaat aan een meer gestructureerde basiscursus waarbij alle aspecten van de coassurantiemarkt grondig worden belicht”, aldus de VNAB op haar website. De eerste twee edities – in 2016 en 2017 – werden door de deelnemers  goed beoordeeld.

De Introductie is ontwikkeld en vormgegeven door Rudolf van der Werff (DEKRA Experts) en Martina Smit (Van Steenderen Mainport Lawyers) met ondersteuning van de VNAB.  De Introductie omvat zeven dagdelen (14.00 – 17.30 uur met aansluitend een borrel; inloop vanaf 13.45 uur). De Introductie wordt afgesloten met een evaluatieborrel waarbij de deelnemers een bewijs van deelname zullen ontvangen. De volgende thema’s worden behandeld op de volgende data:

Programma

  • 14 februari: De coassurantiemarkt
  • 7 maart: Makelaardij
  • 21 maart: (inter)nationaal verzekeren
  • 04 april: Herverzekeren
  • 18 april: Inspecties en taxaties
  • 09 mei: (contra-)expertise
  • 23 mei: De advocaat
  • 13 juni: Afsluitende (evaluatie)borrel

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. De organisatoren wijzen er nadrukkelijk op dat een bewijs van deelname alleen wordt  verstrekt indien een deelnemer minimaal 5 van de 7 bijeenkomsten heeft bijgewoond,  inclusief gemiste bijeenkomsten door ziekte en/of vakantie. Hetzelfde geldt voor de uitnodiging voor de afsluitende (evaluatie)borrel.

Aanmelden voor de Introductie Coassurantie Brand kan via de website van de VNAB:

https://www.vnab.nl/Items/nl-NL/Nieuws/Openbaar-nieuws/inschrijvingen-introductie-coassurantie-brand-2018-geopend.