Inloopsessies VNAB Sanctieplatform

Uit het inventarisatieonderzoek van Mazars is gebleken dat er nog veel partijen zijn die behoefte hebben aan extra informatie en ondersteuning bij het uitvoeren van de taken zoals vastgelegd in het Sanctiewetprotocol.
Om de leden  hierbij te ondersteunen zal de VNAB in samenwerking met Kennedy van der Laan de komende periode een aantal informatiesessies organiseren. De exacte data zullen op korte termijn worden vastgesteld en gecommuniceerd via het Sanctiepl@tform contactpersoon.

Per sessie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De sessies worden bewust kleinschalig gehouden om zodoende de mogelijkheid tot discussie en interactie zo groot mogelijk te houden en zoveel mogelijk leden de kans te geven hieraan deel te nemen. Onderstaande onderwerpen worden in de sessies behandeld:

  • Belangrijkste nieuwe functionaliteiten van het platform (VNAB)
  • Toelichting op wijzigingen in protocol (VNAB)
  • Achtergrond Sanctiewet (Kennedy van der Laan)
  • Inhoudelijke vragen/cases leden (Kennedy van der Laan + VNAB)