India: Topmanagers verzekeringen noemen gebrek aan herverzekeringssteun als grootste risico

Ongeveer vier van de tien respondenten (41%) van een onderzoek van het Insurance Institute of India (III) beschouwen onvoldoende herverzekeringssteun als gevolg van een harde marktcyclus als een toprisico, terwijl 35% van mening is dat het gebrek van beschikbare capaciteit als risico bestempelt.

Uit de enquête onder CEO’s en andere bestuurders van verzekeringsmaatschappijen blijkt ook dat sommige verzekeraars tot op zekere hoogte beducht zijn voor prijsrisico’s. De harde herverzekeringsmarkt met premieverhogingen hebben een impact gehad op binnenlandse verzekeraars, waarbij velen van hen hun tarieven voor propertyverzekeringen hebben herzien. In de afgelopen twee jaar was het effect van de wereldwijde verharding ook voelbaar op de levensverzekeringsmarkt, waar veel binnenlandse verzekeraars hun premies voor termijnpolissen verhoogden.

Volgens deskundigen uit de sector heeft de verhardingscyclus zich voortgezet omdat de volatiliteit op de mondiale kapitaalmarkten tot een grotere risicoaversie heeft geleid. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft de onzekerheid nog vergroot. Uit de enquête blijkt ook dat 30% van de respondenten verwacht dat de vraag naar verzekeringen na de pandemie exponentieel zal toenemen. De overige 70% verwacht dat de groei zal terugkeren naar de trend van vóór de pandemie.