In memoriam Cees Boot

Op 24 juli jl is Cees Boot, oprichter en oud-directeur van Boot Assurantie-Adviseurs , onverwachts overleden. Op Linked-In heeft  de directie mede namens de medewerkers het volgende in memoriam geplaatst.

Namens Verdrietig, maar vooral heen dankbaar voor alle jaren dat we met hem hebben mogen samenwerken, nemen we afscheid van onze oprichter en oud-directeur de heer Cees Boot.

Wij wensen mevrouw Boot, de kinderen, kleinkinderen en familie heel veel sterkte met het toch nog plotselnge overliejden van de heer Cees Boot op 24 juli.

Jullie hebben jullie Diamanten Bruiloft en gelukkig nog net samen mogen meemaken

Namens directie en medewerkers van Boot assurantie-adviseurs b.v.