In de peiling: Verregaande consolidatie leidt tot meer schaarste in het aanbod afwijkende verzekeringsoplossingen!

“Verregaande consolidatie draagt niet bij aan een oplossing voor de onverzekerbaarheid van risico’s en zal ertoe leiden dat er meer schaarste ontstaat in het aanbieden van afwijkende verzekeringsoplossingen. Dat stelt NVGA-voorzitter Ron Gardeniers in een opinie-artikel in vakblad VVP. Bent u het met hem eens of heeft u een andere mening?  We zijn benieuwd naar uw reactie. Vul de poll hieronder in of ga naar de website www.riskenbusiness.nl.

Verregaande consolidatie leidt tot meer schaarste in het aanbod afwijkende verzekeringsoplossingen!

 Bedankt voor uw medewerking

Uitslag vorige poll: Ruim vier van de vijf branchegenoten eens met stelling dat vak van schadebehandelaar meer status verdient

 Het vak van schadebehandelaar verdient meer status! Zo luidde de stelling van de poll in de nieuwsbrief van vorige week. Aanleiding vormde de presentatie van Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur Bureau DFO, tijdens het  kennisseminar van serviceprovider SUREbusiness, waarin hij pleitte voor meer status voor het vak van schadebehandelaar.

Hij krijgt bijval van veel branchegenoten. Ruim vier van de vijf respondenten (82,1%) is het met de stelling eens. Bijna 29% is van mening dat het vak van schadebehandelaar een apart beroepsprofiel met eigen beroepsnormen verdient, ca 21%, vindt dat er voor schadebehandelaars meer vakgerichte opleidingen met een apart PE-systeem moet komen, bijna 18% een eigen beroepsvereniging en 14,3% een eigen keurmerk en register. De resterende 17,9% is het oneens met de stelling.