In de peiling!: Meerderheid lezers deelt zorgen Adfiz over kaalslag verzekeringsmarkt!

‘Er ontstaat een kaalslag op de verzekeringsmarkt’, luidde de vorige stelling in deze Nieuwsbrief. Zeven van de tien respondenten (69,23%) deelt deze stelling; de resterende 30,77% vindt het tegenovergestelde en is van mening dat er in alle segmenten nog voldoende aanbieders overblijven.

Volgens bijna een kwart van de lezers (23,08%) is er in alle segmenten van de verzekeringsmarkt – particulier, mkb en (groot)zakelijk – sprake van een kaalslag; 28,21% vindt dat dit vooral voor de (groot)zakelijke markt het geval is en 17,95% vooral voor de MBK-markt

Aanleiding voor de stelling vormde de uitspraak van Adfiz die na de overname van VIVAT door NN (schade) en Athora (leven) aangaf dat een kaalslag dreigt op de verzekeringsmarkt, omdat door de voortschrijdende consolidatie steeds minder aanbieders overblijven.