In de peiling: Keuze NN/Delta Lloyd om actief te blijven in de coassurantiemarkt is een goede zaak

Tijdens het VNAB Marktdiner stelde Harry van der Zwan, directeur Intermediaire Zaken van Nationale Nederlanden/Delta Lloyd dat NN na de fusie met Delta Lloyd actief zal blijven op de coassurantiemarkt en dat men ‘maatregelen neemt om deze activiteiten een toekomstbestendige plek binnen de nieuwe organisatie te geven’.Is dat een goede zaak voor de coassurantiemarkt, waarop Delta Lloyd wel actief was maar NN niet (meer)?  We zijn benieuwd naar uw mening. Vul de poll hieronder in of ga naar de website www.riskenbusiness.nl.

 

Bedankt voor uw medewerking

Uitslag poll: Er zijn te weinig experts, reconditioneerders en schadeherstellers voor aanpak grote calamiteiten

Een meerderheid (58,3%) van de lezers van Risk & Business is het eens met de stelling in de poll van vorige week dat er te weinig ‘handjes’ voor handen zijn van de aanpak van grote calamiteiten. Twee derde van hen vindt dat daarvan sprake is bij zowel experts, reconditioneerders als schadeherstellers; een derde vindt de stelling alleen opgaan voor schade-experts. Van alle respondenten is 41,7% is het oneens met de stelling en is derhalve van mening dat er voldoende schadeprofessionals zijn om een calamiteit adequaat aan te kunnen pakken.

Aanleiding voor de stelling vormde de uitlating van Ad Westerhof (Troostwijk), die in zijn presentatie bij LeadInsurance stelde dat er mede door de krappere marges te weinig experts, reconditioneerders en schadeherstellers zijn om naast het reguliere werk grote calamiteiten snel en adequaat aan te kunnen pakken.