In de peiling!: Er ontstaat een op kaalslag op de verzekeringsmarkt!

Brancheorganisatie Adfiz spreekt na de overname van VIVAT door NN (schade) en Athora (leven) van een kaalslag op de verzekeringsmarkt, omdat door de voortschrijdende consolidatie er steeds minder aanbieders overblijven. Bent u het hiermee eens of bent u een andere mening toegedaan. We zijn benieuwd naar uw mening. Vul de poll hieronder in of ga naar de website www.riskenbusiness.nl. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Er ontstaat een op kaalslag op de verzekeringsmarkt!

Bedankt voor uw medewerking!                                                                                  

 Uitslag vorige poll: Slechts kwart lezers vindt dat coassurantiemarkt de maatschappelijke en morele verantwoordelijkheid heeft om voor alle risico’s met oplossingen te komen!

De coassurantiemarkt heeft de maatschappelijke en morele verantwoordelijkheid om voor alle risico’s met oplossingen te komen! Zo luidde de vorige stelling in deze nieuwsbrief. Aanleiding vormde een opmerking van Hans Groot, Chief Broking Officer bij Aon, in de recente VNAB Visie die in het teken stond van het thema verzekerbaarheid.

Slechts een kwart van de vele respondenten (25,93%) was het met de stelling eens. De ruime meerderheid dus niet. Meer dan de helft van alle inzenders (51,85%)  gaf hiervoor als Reden aan dat ‘verzekeraars commerciële instellingen zijn die zelf moeten kunnen bepalen welke risico’s zij wel en niet willen verzekeren c.q. tegen welke premies’. Iets minder dan een kwart (22,22%) is van mening dat bij verzekeraars ‘weliswaar het streven erop gericht moet zijn om actief naar oplossingen te zoeken maar dat het te ver gaat om te spreken van een morele en maatschappelijke verantwoordelijkheid.