IG&H: Mismatch leidt tot zichtbare achteruitgang in de zakelijke schademarkt

 

Steeds meer beroepsgroepen zijn (tijdelijk) onverzekerbaar. De zakelijke schademarkt maakt grote ontwikkelingen door en zoekt een nieuwe balans. Door een sterk verschraald aanbod en complexer wordende behoeften, ontstaat er in toenemende mate een mismatch die voorlopig niet opgelost wordt. Dat blijkt uit de Performance en Distributiemonitor van IG&H. Daarin staat verder onder meer dat het aantal verzekeraars dat op de Nederlandse zakelijke schadeverzekeringsmarkt actief is in de afgelopen tien jaar is teruggelopen van 127 tot 48.

Sinds de grote kaalslag in de sector tien jaar geleden, worstelen volgens IG&H verzekeraars in de zakelijke schademarkt met hun positionering. “Welke doelgroep willen ze bedienen en werken ze bijvoorbeeld wel of niet met gevolmachtigde agenten? Tot er helderheid is over de koers, wordt de aanbodzijde sterk gestandaardiseerd om risico’s te beperken. Daardoor staat de sector effectief stil in haar ontwikkeling, blijkt uit onze monitor.”

Tegenstrijdige ontwikkelingen
De sector heeft naar de mening van IG&H te maken met een mismatch tussen vraag en aanbod. “Enerzijds neemt de complexiteit van klantvragen toe. Wat vroeger een simpel risico was, verandert door demografische, ecologische en technologische ontwikkelingen in een complex risico.

Tegelijkertijd verschraalt en standaardiseert het aanbod van verzekeraars steeds verder, onder andere door nieuwe dataoplossingen die risico’s buiten moeten sluiten. Alhoewel deze de financiële prestaties positief kunnen beïnvloeden, zorgt dit ook voor een toename van het aantal onverzekerbare groepen. Dit resulteerde onder andere in berichtgeving in het nieuws over taxichauffeurs en afvalverwerkers. Onafhankelijk adviseur beoordelen de dienstverlening van verzekeraars in de zakelijke schademarkt voor het eerst in lange tijd minder goed, blijkt ook uit de monitor.

Vinden van balans gaat niet zonder enkele schokken
Verzekeraars zullen deze trend moeten zien te doorbreken, vindt IG&H, volgens wie de markt zich in de toekomst terug zal moeten bewegen naar een nieuw evenwicht waarbij klant en verzekeraars de risico’s delen. IG&H ziet drie verschillende opties; hyper focus op nichespecialisatie, een schaalvergroting of uitbreiding van de dienstverlening. “Het vinden van een nieuwe balans zal geleidelijk gaan, maar enkele schokken, waarbij bepaalde beroepsgroepen (tijdelijk) lastig verzekerbaar zijn, zullen niet voorkomen kunnen worden”, aldus IG&H.

 

Enkele andere bevindingen in het rapport:

  • In de zakelijke schademarkt spelen twee belangrijke ontwikkelingen die haaks op elkaar staan. Enerzijds wordt de aanbodzijde sterk versimpeld en gestandaardiseerd. Anderzijds wordt de vraagzijde rondom verzekeren door onder meer technologische, demografische en ecologische factoren steeds complexer. Het gevolg: steeds meer beroepsgroepen zijn onverzekerbaar en financieel adviseurs uiten hun onvrede omdat ze een deel van hun klanten onvoldoende kunnen helpen;
  • De afgelopen tien jaar heeft er een kaalslag plaatsgevonden onder Nederlandse zakelijke schadeverzekeraars. Het aantal in het zakelijk schadesegment actieve verzekeraars is teruggelopen van 127 tot 48;
  • Nieuwe data-oplossingen worden momenteel vooral gebruikt om slechte risico’s te elimineren;
  • Het aandeel volmacht in de zakelijke schademarkt daalt, mede door een terughoudend beleid hieromtrent bij de meeste verzekeraars;
  • De afname van het aantal aanbieders, aanhoudende slechte rendementen en de ontwikkeling van nieuwe datatoepassingen maken dat het aanbod verschraalt;
  • Klanten komen in een spanningsveld doordat hun risico’s steeds pluriformer worden materwijl het aanbod steeds uniformer wordt;
  • De tevredenheid van adviseurs in zakelijk schade is het laagste onder alle zakelijke segmenten.

 

 

Lees hier de hele Whitepaper