Hypotheek Visie: Validator binnen adviesbox maakt belang van persoonlijk advies nog groter

  Recent heeft het meest gebruikte hypotheekadviespakket, Adviesbox, de functionaliteit Validator toegevoegd. Deze functionaliteit geeft een indicatie van de slagingskans dat een hypotheekaanvraag bij de geldverstrekker geaccepteerd wordt. Volgens Hypotheek Visie een positieve ontwikkeling in de efficiëntie van het bemiddelingstraject. Mits er voldoende borging van onafhankelijkheid en maatwerk blijft. Met de Validator van Adviesbox worden de gegevens direct getoetst op basis van gedigitaliseerde acceptatieregels en productvoorwaarden van geldverstrekkers. Adviesbox wordt op dit moment gebruikt door 4.500 financieel adviseurs.

Raj Singh, managing shareholder van Hypotheek Visie: “Ik zie deze stap als een ontwikkeling naar de pre-acceptatie waardoor het bemiddelingstraject kan worden versneld. Naast voordelen kleven er echter ook een aantal nadelen aan deze ontwikkeling. Onafhankelijkheid en snelheid moeten in balans blijven. Wat vooraf snel is, kan straks gevolgen hebben.”  

Geschillencommissie Kifid
Raj Singh: “De Geschillencommissie KiFiD hanteert als vaste lijn in haar uitspraken, dat de onafhankelijk adviseur op de hoogte is van het acceptatiebeleid van de verschillende kredietverstrekkers waarmee hij samenwerkt. Ik ben het eens met de verwachtingen die de Geschillencommissie op dit punt uitspreekt. Tegelijkertijd moet ik constateren dat het voor een adviseur heel lastig is om aan deze lijn te voldoen indien deze, zoals onze kantoren, met meer dan 30 verschillende aanbieders samenwerkt. Zeker gezien de frequente aanpassingen in de voorwaarden bij aanbieders. Vanuit deze ervaring denk ik dat de nieuwe functionaliteit van Adviesbox kan voorkomen, dat een adviseur een aanvraag indient bij een geldverstrekker. Het voorkomen van dit soort miscommunicatie kan veel kosten en tijd besparen, waardoor er meer tijd en aandacht is voor nazorg. Vanuit dat perspectief bezien, ben ik positief.”

  Normen worden te dominant
“Tegelijkertijd zie ik ook een keerzijde aan deze ontwikkeling”, vervolgt Raj Singh. “Ik vind dat de financieringsnormen volgens wet- en regelgeving nu al te veel leiden tot min of meer geautomatiseerde besluitvorming of een aanvraag wel of niet geaccepteerd kan worden. Door nu ook in het adviestraject de door de aanbieder gehanteerde acceptatienormen een plaats te geven, krijg je gedurende het hele traject een focus op bemiddeling conform de generiek opgestelde normen. Ik denk dat de onafhankelijk adviseur de generieke normen als natuurlijk uitgangspunt moet nemen. Waar normen vervolgens strijdig uitwerken op het individuele belang van de klant, moet de adviseur juist maatwerk bieden, conform de mogelijkheden van de wetgever. Ik ben bang dat algemene toepassing van pre-acceptatietools feitelijk ertoe leiden, dat in de praktijk het zoeken naar maatwerk steeds minder zal plaatsvinden. Want maatwerk laat zich niet automatiseren. Dat zou echt een verschraling van ons vak zijn.”

    Politiek spannend
Daarnaast is Raj Singh ook nieuwsgierig hoe de aanbieders op deze ontwikkeling gaan reageren. Adviesbox is niet zo lang geleden voor 80% eigendom geworden van ING. Hij vraagt zich af of andere geldverstrekkers staan te springen om wijzigingen in acceptatievoorwaarden direct transparant door te geven aan een bedrijf dat zo nauw gelieerd is aan een van de grootste concurrenten. Ondanks de Chinese Walls.

  Rentepercentages bijvoorbeeld, zijn dagkoersen waarbij aanbieders door simpelweg even aan de renteknop te draaien tijdelijk de productie kunnen laten stijgen of verminderen. Wanneer er de angst is dat deze draai aan de knop direct zichtbaar wordt voor ING, denkt Singh dat de animo om de wijzigingen aan Adviesbox direct door te geven wel eens beperkt zou kunnen blijven.  

Tot slot merkt Raj Singh op: “Als Hypotheek Visie vinden wij dit een interessante ontwikkeling en wijzen deze zeker niet af. Maar we zullen ook voor onze klanten en kantoren goed bekijken hoe wij gaan reageren indien deze ontwikkeling van pre-acceptatie doorzet. Om zo onze onafhankelijkheid en persoonlijk advies te blijven borgen”.