Hiscox breidt dekking cyberverzekering verder uit

Hiscox heeft afgelopen maandag de CyberClear by Hiscox gepresenteerd, de vernieuwde cyberverzekering die een uitgebreidere dekking kent. Tevens heeft de verzekeraar het concept CyberClear Academy toegevoegd aan het servicepakket, een online platform om verzekerden te helpen hun cyberrisico’s te beperken en te beheersen.
CyberClear by Hiscox biedt nu bovenop de reeds bestaande dekkingen onder meer vergoeding van bedrijfsschade op basis van brutowinst in plaats van nettowinst. Verder is er een uitgebreidere dekking voor bedrijven die zaken doen met verzekeringnemers van Hiscox of waar de verzekerde deels van afhankelijk is. Tevens worden de kosten en bedrijfsschade als gevolg van inbreuken en systeemstoring of -falen bij andere bedrijven vergoed. Bovendien dekt CyberClear by Hiscox zogeheten CEO-fraude, waaronder verlies van geld door phishing en wijziging of aanpassing van betalingsopdrachten.

Gelijktijdig met de presentatie van de nieuwe voorwaarden heeft Hiscox de CyberClear Academy in Nederland gelanceerd. Dit online platform is ontworpen om verzekerden te helpen hun cyberrisico’s te beperken en te beheersen. Hiscox CyberClear Academy bestaat uit meerdere leermodules. Die bieden diagnostische beoordelingen om bestaande kennis te testen. De training wordt zo afgestemd op specifieke kennislacunes.

– – – – – – – – – – – – – – –