Het Verbond en de NVGA presenteren ‘makkelijk leesbare voorbeeld samenwerkingsovereenkomst volmacht’

Het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) hebben de tekst van hun Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht 2020 (VSV) gemoderniseerd en daarmee verbeterd. Al langer klonk de roep om een makkelijk leesbare VSV. Met deze moderne en toegankelijke tekst geven zij hier gehoor aan. De doorgevoerde verbetering zorgen ervoor dat de tekst minder formeel en juridisch leest. Hierdoor is sneller na te gaan welke afspraken er tussen de volmacht en volmachtgever bestaan. Inhoudelijk is de overeenkomst niet gewijzigd.

Overige niet-inhoudelijke wijzigingen

In de herschreven versie zijn nog twee andere niet-inhoudelijke aanpassingen te vinden:

  • Update verwijzingen naar onder andere Europese wet- en regelgeving. Hierbij is gekeken naar de VSV 2020 die de NVGA begin dit jaar uitbracht.
  • Artikel 14.7 is weer toegevoegd, deze was per ongeluk weggevallen in de VSV 2020 van het Verbond en de NVGA.

Ook de Voorbeeld Poolovereenkomst Volmacht (VPV) is herschreven: Het Verbond van Verzekeraars en de NVGA hebben ook de VPV 2019 op een vergelijkbare manier verbeterd en daarmee makkelijker te lezen gemaakt. Ook in deze overeenkomst is inhoudelijk niets gewijzigd.

Wanneer worden de herschreven overeenkomsten gebruikt?:Sluit u een nieuwe overeenkomst of een verlengt van een eerdere versie dan die van juli 2020 (VSV) of december 2019 (VPV)? Dan gebruikt u de herschreven versies van de VSV en VPV.

VSV en VPV 2021 “In het derde kwartaal van 2021 publiceren wij een VSV 2021 en VSP 2021. Hierin wordt (waarschijnlijk) wel een aantal bepalingen inhoudelijk gewijzigd.   

Documenten

– VSV 2020/Versie 2 Verbond & NVGA

– VPV 2020

Juli-versie van de VSV

– VSV 2020 Verbond & NVGA

– Toelichting VSV 2020 Verbond & NVGA – Wijzigingen t.o.v. VSV 2019 van het Verbond