Het Britse Chartered Insurance Institute roept verzekeringssector op tot actie om vertrouwen klant te herwinnen

Het Chartered Insurance Institute heeft maatregelen voorgesteld die verzekeraars kunnen nemen om het vertrouwen in de verzekeringssector te herstellen, aangezien kleine en middelgrote bedrijven zich steeds meer zorgen maken over uitsluitingen van het beleid..

Uit de peiling blijkt  dat kleine en middelgrote bedrijven die weinig financiële gevolgen hebben ondervonden van de  beperkingen met betrekking tot het coronavirus,  nog steeds te maken hebben met dezelfde problemen als vóór de lockdown; met als belangrijkste  de hogere prijsstelling voor polisverlengingen.Kleine en middelgrote ondernemingen die enigszins door het coronavirus waren getroffen, waren bezorgd over de manier waarop de polisdekking aan hen was uitgelegd,  de mate van transparantie en de kwaliteit van het advies dat ze kregen.

Bedrijven die aanzienlijk waren getroffen door het coronavirus, meldden dat ze onmiddellijk hulp wilden bij hun schadeclaim en een antwoord op de vraag of er sprake was van dekking.Kleine en middelgrote ondernemingen die het zwaarst werden getroffen door de coronabeperkingen, meldden  zorgen over de transparantie van hun polis en verklaarden dat ze meer “duidelijke taal’   zodat ze wisten hoe en wanneer ze hun claim konden indienen.

Het Chartered Insurance Institute heeft er bij de sector op aangedrongen om een ​​drieledige aanpak te volgen om vertrouwen op te bouwen in het licht van de nieuwste bevindingen van de vertrouwensindex:

• Vind betere manieren voor de aanpak van  de prijsstelling bij renewals. Initiatieven, zoals de ABI/BIBA Guiding Principles and Action Points for General Insurance Pricing , hebben geleid tot een geleidelijke verbetering van de perceptie van het MKB over hoe verzekeraars loyaliteit belonen. Prijsaanpassing bij polisverlenging is echter nog steeds de grootste zorg van het MKB. Ze willen meer zekerheid over de specifieke maatregelen die verzekeraars nemen om ervoor te zorgen dat bestaande klanten eerlijk worden behandeld in vergelijking met nieuwe klanten.

• Verbeter adviesprocessen (en niet-adviesgerelateerde koopprocessen) om ervoor te zorgen dat klanten zowel de verzekerbare als de niet-verzekerbare risico’s begrijpen waarmee ze worden geconfronteerd  en wat ze daaraan  kunnen doen.

• Streef waar mogelijk voor het regelen van schadeclaims. Er is nog ruimte voor bedrijven om met klanten afspraken te maken over de mate van ondersteuning die zij kunnen bieden. In een vroeg stadium verleende steun zal meer vertrouwen scheppen dan later verstrekte compensatie.

Dr. Matthew Connell, director of policy and public affairs for the Chartered Insurance Institute,: “Bedrijven die worden getroffen door het coronavirus maken zich steeds meer zorgen over uitsluitingen in bestaande polissen, vooral rond aansprakelijkheids- en property-verzekeringen. Als we als sector niet de uitdaging aangaan om het begrip bij het MKB te verbeteren, lopen we het risico om in een positie van ‘gedwongen vertrouwen’ te komen waarin ze niet langer vertrouwen dat het beleid hen voldoende zal beschermen, maar er toch op moeten blijven vertrouwen wegens een gebrek aan andere alternatieven. MKB-bedrijven onderkennen de waarde van verzekeringen, maar ze willen een beter gesprek over hoe ze risico’s moeten beheersen. De manier waarop verzekeraars de effecten van het coronavirus managen, zal een blijvende impact hebben op het vertrouwen in de sector, vooral bij het MKB, dat bij een aanzienlijke bedrijfsonderbreking  meer afhankelijk is van de bescherming die de polis biedt.. ”