Herverzekeringsmarktdynamiek vertraagt ​​in 2024 voor property catastrophe business

De stijging van de herverzekeringstarieven voor (nat) cat propertyrisico’s zal waarschijnlijk afkalven   tot gemiddeld onder de 10% wanneer contracten in januari 2024 worden verlengd, zegt Fitch Ratings. De verbeteringen in de verzekeringsmarges zullen daarom minder significant zijn dan in 2023. Doorgaans wordt tweederde van de niet-facultatieve herverzekeringscontracten in januari verlengd, vooral in Europa.

“Premieverhogingen en betere voorwaarden in 2023, en in mindere mate in 2024, zullen de verzekeringsmarges blijven ondersteunen. Genormaliseerd voor grote schades verwachten we dat de marges in 2024 hun hoogtepunt zullen bereiken. De beleggingsinkomsten zullen de winsten blijven ondersteunen, omdat de herbeleggingsrendementen nog steeds boven het gemiddelde portefeuillerendement liggen”, aldus  Fitch, dat daarom een ​​verbetering voorspelt van de   voor de mondiale herverzekeringssector in 2024, en handhaaft zijn verbeterende fundamentele sectorvooruitzichten.

Het verzekerde schadebedrag bij natuurrampen zal in 2023 waarschijnlijk weer boven de 100 miljard dollar uitkomen, maar mondiale herverzekeraars zijn veel minder getroffen dan in 2022. De onderhandelde voorwaarden voor herverzekeringsdekking zijn hoger en de totale dekkingen zijn minder beschikbaar, wat betekent dat herverzekeraars een kleiner aandeel van de middelgrote natuurrampschades voor hun rekening nemen en cedenten een groter aandeel. We verwachten niet dat dit in 2024 veel zal veranderen, omdat de belangstelling van herverzekeraars voor lagere risiconiveaus voor (nat)cat risico’s beperkt blijft.”

Het ratingbureau zegt verder te verwachten dat de premieverhogingen  voor de dekking tegen natuurrampen  hoger zullen zijn in de door schades getroffen regio’s, maar elders gematigd zullen zijn. Tot de grote schadegebeurtenissen in 2023 behoorden zware stormen, vooral in de VS. Hagelbuien in Duitsland, overstromingen in Italië, bosbranden op Hawaï, orkaan Otis in Mexico en de aardbeving in Turkije droegen bij aan de schadelast.

Fitch is van mening dat de herverzekerings- en retrocessiecapaciteit voor hogere layers van propertycatastrofes voldoende zou moeten zijn om in 2024 aan de vraag te voldoen. Traditionele herverzekeraars hebben meer behoefte aan deze layers en selectieve kapitaalinstroom van alternatieve kapitaalverschaffers zal het aanbod van dekking aanvullen. Dit zou moeten resulteren in minder opwaartse druk op de prijzen dan tijdens de renewals van januari 2023. “We verwachten dat de premieverhogingen voor gespecialiseerde bedrijfstakken sterk zullen variëren, afhankelijk van de respectievelijke schade-ervaringen in 2023. Prijsstijgingen zullen het meest uitgesproken zijn op het gebied van politieke risico’s, terrorisme en politiek geweld als gevolg van de hogere niveaus van onrust, staatsgrepen en rellen wereldwijd. Voor andere special lines verwachten we een gemiddelde prijsstijging met enkelvoudige cijfers.

Fitch heeft zijn mondiale herverzekeringsprognose bijgewerkt en verwacht dat de combined ratio voor het kalenderjaar in 2023 met een aanzienlijke 5,5 procentpunt zal verbeteren, gedreven door een verminderde dekking voor catastrofeverliezen. Fitch voorspelt echter dat de combined ratio in 2024 met ongeveer 2 procentpunt zal stijgen, omdat de terugkeer van grotere natuurrampen de ratio zou doen stijgen, hoewel de verzekeringsmarges exclusief catastrofeverliezen marginaal zouden moeten verbeteren. .

Fitch’s Global Reinsurance Forecasts

(USDm) 2022A 2023F 2024F
Net premiums written 170,202 183,820 197,610
Catastrophe losses 18,906 12,380 17,025
Russia/Ukraine losses 2,061
Net prior-year favourable reserve development 4,221 4,290 3,800
Calendar-year combined ratio (%) 97.2 91.7 93.6
Accident-year combined ratio (%) 99.7 94.1 95.6
Accident-year combined ratio excl. catastrophes/Russia (%) 86.9 87.1 86.6

Source: Fitch Ratings