Herstel voor schadeverzekeraars in 2017: premiegroei met 4%,  resultaat plus 2%

 
Door de bloeiende Nederlandse economie – groei met 3,1% – én het uitblijven van grote (klimaat)calamiteiten, zoals hagel of andere extreme neerslag, hebben Nederlandse schadeverzekeraars in 2017 een positief resultaat geboekt: 2% van de verdiende premie tegen dat van min 1% en min 2% in resp. 2015 en 2016 . Na een jarenlange daling van het premievolume liet 2016 al herstel zien en dat zette zich vorig jaar door: de bruto geboekte premie steeg met vier procent van 12,2 naar 12,6 miljard euro, zo meldt  het Verbond van Verzekeraars in het financieel jaarverslag 2017.


Vooral de branches en brand (opstal- en inboedel, + 7% naar 3,9 miljard euro) en motor (+ 5% naar 5 miljard euro) droegen bij aan de stijging van het premievolume. Bij de autoverzekeringen noteert overigens alleen de casco-markt de plus. De WA-markt draait onder meer door een stijgende (letsel)schadelast, mede als gevolg van toenemende buitengerechtelijke kosten, nog altijd verlies. De transportbranche zag de premieomzet met 17% dalen tot ca 600 miljoen euro, terwijl de omzet uit overige verzekeringen net 2% steeg tot 3,2 miljard euro. Hiervan nemen aansprakelijkheidsverzekeringen ca 1,3 miljard euro voor hun rekening  (+ 2%), rechtsbijstandverzekeringen 800 miljoen euro (+ 1%) en reisverzekeringen  600 miljoen euro(+ 4%)

Ondanks de premiegroei is het verzekeringstechnisch resultaat in de autotekening nog steeds negatief: min 5%. Alle overige branches noteerden een plus, variërend  van 5% voor brand, 7% voor overige verzekeringen en 8% voor transport. De resultaten in de rechtsbijstandtekening (+ 15%) en reisverzekeirngen (+ 14%) zijn positief; de resultaten uit aansprakelijkheidsverzekeringen verbeterden zich weliswaar maar blijven nog negatief (min 2%). Waar het resultaat van de schadetak in 2016 nog negatief was, vooral als gevolg van de mega hagelbui die voor honderden miljoenen euro’s schade veroorzaakte in Oost-Brabant en Midden-Limburg, kwam het resultaat vorig jaar door het uitblijven van grote (klimaat)calamiteiten boven nul uit: 2% . Wel is het herstel pril en kent 2018 met een megastorm in januari en de nodige hoosbuien in mei een slechte start.

 

Verzekeraars zorgden in 2017 voor het herstel van ruim 1,5 miljoen schades aan voertuigen en woningen. Het overgrote deel betreft schades aan voertuigen (een miljoen); daarnaast werden circa 300.000 waterschades vergoed en ca 10.000 brandschades. De solvabiliteit van de schade- en levensverzekeraars is gestegen en ligt ruim boven het vereiste niveau. Wel hebben verzekeraars te maken met verzadigde en krimpende markten, lage rente en gestegen kosten als gevolg van regelgeving. Die effecten zijn overal voelbaar, maar de mate waarin verschilt per branche