Herbouwwaardemeter en inboedelwaardeindex 2019 beschikbaar: waarde inboedels naar hoogste niveau sinds 2013

Het Verbond van Verzekeraars heeft de nieuwe Herbouwwaardemeter en Inboedelwaardeindex 20198 gepresenteerd.  De Herbouwwaardemeter Woningen, een hulpmiddel voor verzekeraars en verzekeringsadviseurs om op een snelle, eenvoudige manier de gemiddelde herbouwkosten van standaardtypen woningen vast te stellen, wordt jaarlijks door adviesbureau Arcadis aangepast naar inflatie, constructieprijzen, (innovatief) materiaalgebruik, aangepaste of uitgebreide bouwregelgeving en individuele omstandigheden.  Het nieuwe indexcijfer voor het bepalen van de inboedelwaarde is vastgesteld op 148, het hoogste cijfer sinds 2013 (149,4). Sinds 1999 was het indexcijfer vier keer hoger dan 148; vorig jaar 142,7).

Het Verbond waarschuwt dat de verzekeraar invulformulier dient in te vullen en dit niet over te laten aan de verzekerde. De meter is uitdrukkelijk niet bedoeld voor gebruik door consumenten. De herbouwwaardemeter levert een globale uitkomst op. Daarom adviseert het Verbond deze methode alleen te gebruiken in combinatie met duidelijke informatie over de gevaren van onder-, en mogelijke oververzekering. De herbouwwaardemeter 2018-2019 is herschreven aan de hand van veel voorkomende vragen van adviseurs.

De herbouwmeter en inboedelwaardeindex worden door het Verbond geheel vrijblijvend aan verzekeraars ter beschikking gesteld. Het staat verzekeraars vrij om andere indexcijfers of methoden te hanteren.  De herbouwaardemeter en de inboedelindex zijn geldig tot 31 december 2019