HDI-topman ziet cyberverzekeringen als voornaamste aanjager groei zakelijk verzekeringssegment

 

Christian Hinsch, CEO  bij HDI Global, ziet in cyberverzekeringen de voornaamste driver voor de groei in het zakelijk verzekeringssegment. Bij de presentatie van de halfjaarcijfers van de industriële verzekeraar  lichtte hij zijn visie als volgt toe: “Op het steeds belangrijker wordende gebied van cyberverzekeringen zien we een aanmerkelijke interesse in de industrie en een stijging van het aantal gesloten cyberpolissen. In Duitsland is het inmiddels mogelijk voor bedrijven met een omzet van  5 tot 50 miljoen euro online een cyberverzekering te sluiten en voor de komende jaren verwachten we een significante toename. “

Hinsch wijst onder meer op de impact van grootschalige cyberaanvallen als WannaCry,  die ervoor gezorgd hebben dat het risicobewustzijn en de vraag naar cyberverzekeringen zijn toegenomen. “In de eerste helft van dit jaar hebben we al meer verzoeken om informatie ontvangen dan in het gehele vorig jaar. Een cruciale factor is dat we  ons productassortiment snel hebben kunnen uitbreiden naar andere landen, waaronder Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Zwitserland.