Harmen Ettema nieuwe CFRO van de Vereende

Harmen Ettema is de nieuwe CFRO van de Vereende. Hij was hiervoor CFRO van verzekeringsmaatschappij Nationale Borg en van Energiebeurs APX. Harmen Ettema is de opvolger van Nico Barendse, die op 1 april jl. is vertrokken bij de Vereende. Vanaf maart jl. is hij reeds als CFRO ad interim werkzaam bij de Vereende. Deze samenwerking is zeer goed verlopen waardoor hij per 1 augustus als statutair bestuurder van de Vereende zal worden benoemd.

Ettema heeft een ruime ervaring in diverse financiële functies met een focus op managementinformatie, risicomanagement en informatisering. Daarnaast heeft hij jarenlange governance ervaring in verschillende toezichthoudende functies. Hij heeft zijn financiële basis gelegd als accountant bij KPMG en als partner bij PwC waar hij de groep Analytical Intelligence Services heeft opgebouwd.


“Ik ben heel blij dat we de goede samenwerking kunnen continueren en ik heb er veel vertrouwen in dat Harmen met zijn achtergrond en ervaring een heel goede match met de Vereende vormt!”, aldus Ingrid Visscher, directievoorzitter van de Vereende over de omzetting van de interim rol naar vaste rol.