Harde markt lijkt er aan te komen in de VS: zakelijke verzekeringspremies stijgen bij 14 van de 25 business lines

Amerikaanse ondernemingen moeten voor het komende jaar rekening houden met een (verdere) premieverhoging in 14 van de 25 business lines. In enkele gevallen gaat het om een verhoging met dubbele cijfers, zo blijkt uit het Marketplace Realities 2019-rapport van Willis Towers Watson. Aanleiding voor de premiestijgingen vormen de grote schades die vorig en dit jaar zich hebben voorgedaan voor met name de property & casualty-markt.

Voor slechts twee business lines verwachten de onderzoekers van Willis Towers Watson voor het komend jaar een premieverlaging: internationale ongevallenverzekeringen (met min 5 tot min 10%) en workers compensation/arbeidsongevallen (stabiel tot min 4%). 

Premieverhogingen

In 14 zakelijke business lines gaan de premies volgend jaar naar verwachting omhoog. Auto (+ 6 tot 12%), cargo (stabiel tot + 15%), casualty (stabiel tot +4%), D&O (stabiel tot + 5%), werkgeversaansprakelijkheid (stabiel tot +5%), energy (stabiel tot + 10%), milieuaansprakelijkheid (stabiel tot 15%), errors & omissions (stabiel tot 5%), marine (stabiel tot + 15%), political risks (stabiel tot + 5%), product recall (stabiel tot + 5%), property (stabiel tot + 10%), senior living & long term care (+ 5 tot 30%) en kredietverzekering (stabiel tot + 5%).

In de resterende negen onderzochte business lines wordt rekening gehouden met een gelijkblijvend premieniveau en/of lichte premiedalingen of -stijgingen: ruimtevaart (min 10 tot + 10%, cyber (min 3 tot + 5%(), construction (min 5 tot + 20%), fidelity & crime stabiel), fiduciary min 5 tot + 5%), medische aansprakelijkheid (min 7 tot + 10%),  kidnap & ransom (min 5 tot + 5%), surety (stabiel), terrorisme & political violence (stabiel)