Halfjaarresultaten HDI Global bevestigen succesvolle ontwikkeling

 Industrieverzekeraar HDI Global SE, onderdeel van de Talanx Group, heeft positieve financiële resultaten gerapporteerd over de eerste helft van 2023. De combined ratio verbeterde met 1,0% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De ratio bedraagt nu 93,1% en ligt daarmee onder de doelstelling van 95% voor de middellange termijn. De verzekeringsomzet bedroeg 4,2 miljard. Euro. Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 9,7% tot 190 miljoen euro, terwijl het rendement op eigen vermogen met 1,9 % verbeterde en nu uitkomt op 12,8%.

“Hoewel de effecten van inflatie en hoge claiminflatie nog steeds voelbaar zijn, is het een positief eerste halfjaar van 2023 geweest voor HDI Global. Met het talent en de ondernemende cultuur in onze Groep zijn we klaar om de verschillende lopende uitdagingen in de rest van het jaar met vertrouwen tegemoet te zien”, zegt Dr Edgar Puls, CEO HDI Global SE.   

De industriële verzekeraar heeft opnieuw zijn verzekeringsomzet verhoogd en zijn verzekeringstechnische activiteiten verder verbeterd. De verzekeringsomzet steeg in de eerste helft van het jaar met een duidelijke 10% naar 4,2 (3,8) miljard euro, of 11% na correctie voor valuta-effecten. Deze positieve prestatie was deels te danken aan groei bij de schade- en aansprakelijkheidsverzekeringsactiviteiten en aan een stijging bij de specialistische riskbusiness, die een verzekeringsomzet genereerde van  1,4 (1,3) miljard euro. De combined ratio verbeterde naar 93,1 (94,1)%, duidelijk onder de strategische doelstelling van 95%. Het netto financiële en beleggingsresultaat van het verzekeringsbedrijf vóór valuta-effecten bedroeg 49 (103) miljoen euro. De daling was grotendeels het gevolg van een hogere rentetoevoeging aan de schadereserves. Het operationeel resultaat van de divisie steeg tot 190 (174) miljoen euro. De bijdrage aan de nettowinst van de Groep steeg met 22% tot 151 (124) miljoen euro.  

Puls licht toe: “De resultaten zijn behaald in moeilijke tijden. Om maar een paar uitdagingen te noemen: de sociale inflatie blijft toenemen bij aansprakelijkheidsclaims, we zien een aanhoudend hoog aantal cyberaanvallen en NatCat-events blijven wereldwijd met een aanzienlijke frequentie plaatsvinden. Positief is dat we merken dat het aantal door de mens veroorzaakte grote schadeclaims terugkeert naar een normaler niveau.”         

Het resultaat van de verzekeringsdienst steeg naar 292 (226) miljoen euro door lagere frequentie van schade, lagere grote schade-uitkeringen en hogere rentetarieven die leidden tot positieve verdisconteringseffecten in de schadereserves. Grote schade-uitkeringen bedroegen 134 (174) miljoen euro, een daling ten opzichte van de periode vorig jaar.

“Onze bedrijfsontwikkeling en positieve resultaten laten zien dat de in het verleden genomen maatregelen adequaat waren”, zegt Puls terwijl hij de focus verlegt naar de toekomst: “Hoewel we nu zien dat de wereldwijde toeleveringsketens zich stabiliseren, blijven er nog veel uitdagingen over. De versnelde transformatie naar koolstofvrije technologieën brengt nieuwe risico’s met zich mee voor onze klanten. Wij beschouwen het als een van onze doelstellingen om in deze tijden van transformatie met hen samen te werken en voorop te lopen bij het verzekeren van nieuwe technologieën. Dit betekent dat we dicht bij de activiteiten van onze klanten ter plaatse blijven en de nadruk leggen op risicobeheer en -preventie met onze op maat gemaakte oplossingen en toonaangevende expertise, bijvoorbeeld in Risk Consulting en Internationale Programma’s. We zullen onze makelaarspartners en onze klanten betrouwbaar en voorspelbaar blijven bedienen, waar ze ook zaken doen”, besluit Puls.