Groei in vrouwelijke beleggers: 31 procent van de vrouwen die beleggen is afgelopen jaar gestart

Er is een stijging te zien in het aantal vrouwen dat belegt. 31% van de vrouwen in Nederland die beleggen is daar het afgelopen jaar mee gestart. Dit blijkt uit onderzoek van Markteffect in opdracht van Brand New Day. De online pensioenbank ziet het aandeel in vrouwelijke beleggers onder haar nieuwe klanten oplopen tot 33% in 2021, waar dit in 2010 nog slechts 19% was.

Vooral vrouwelijke millennials zijn opvallend veel bezig met beleggen. 45% van de groep vrouwen die het afgelopen jaar is begonnen met beleggen behoort tot de millennial-generatie. Ondanks de groeiende groep aan vrouwen die bezig zijn met het opbouwen van vermogen voor later, is nog steeds 43% van de ondervraagde vrouwen in het onderzoek niet bezig met het opbouwen van pensioen. Onder de mannen is dit 30%.

Vermogen voor later

Dat meer vrouwen bezig zijn met beleggen en vermogen voor later opbouwen ziet ook online pensioenbank Brand New Day terug in haar gegevens. ‘Over 2020 zien wij dat 33% van de mensen die bij ons beleggen vrouw is, waar dit in 2010 bijvoorbeeld nog 19% was. Daarbij zien we dat vooral vrouwelijke millennials het afgelopen jaar gestart zijn met beleggen. 46% van de vrouwen die startte met beleggen in 2021 was een vrouwelijke millennial. Daar staat tegenover dat 39% van de mannen die startte met beleggen in 2021 een mannelijke millennial was’, vertelt Joost Tieland van Brand New Day.

Drempel steeds lager

De reden dat het aantal vrouwen dat gestart is met beleggen het afgelopen jaar is toegenomen, is volgens Tieland toe te wijzen aan de groei van het aantal hoogopgeleide vrouwen dat bewust bezig is met hun eigen vermogensopbouw, de lage rentestand waardoor beleggen voor een grote groep mensen interessant is en het gemak om te starten met beleggen.

Beleggen in crypto

Brand New Day is enthousiast over de groeiende groep vrouwen die start met beleggen. ‘We zien dat vrouwen op steeds jongere leeftijd beginnen met beleggen voor later. De recente berichtgeving van het NIBUD waarin zij waarschuwen voor de risico’s van het beleggen in crypto, laat nog maar eens zien hoe verstandig het is om te kiezen voor een vorm van vermogensopbouw die past bij jouw situatie. Indexbeleggen wordt soms als saai gezien, maar het is juist voor deze groep een relatief veilige en simpele manier om te beleggen. Het is niet nodig om dagelijks de koersen te volgen en je kunt met een klein bedrag beginnen, waardoor je op elk moment kunt instappen’.