GlobalData: Verzekeringssector Australië groeit tot 2025 jaarlijks met 5,1% 

De verzekeringssector in Australië zal qua premieomzet de komende jaren jaarlijks met gemiddeld 5,1% groeien van omgerekend $51.8 miljard in 2020 naar $66.9 miljard in 2025, zo blijkt uit het rapport  ‘Australia General Insurance: Key Trends and Opportunities geleidelijk economisch herstel na de vertraging als gevolg van de COVID-19-pandemie en de groeiende vraag naar verzekeringen tegen natuurrampen.

Deblina Mitra, verzekeringsanalist bij GlobalData, licht toe: “De lockdown-beperkingen als gevolg van de COVID-19-pandemie en extreme bosbranden hebben de economische groei van Australië in de eerste helft van 2020 beïnvloed. Een effectieve aanpak van de uitbraak, fiscale steun van de overheid en snellere acceptatie van innovatieve bedrijfsmodellen hielpen de economie te verbeteren, waarbij de meeste bedrijven in september 2020 heropend werden.” Dit kwam ook positief tot uiting in het schadeverzekeringsbedrijf. Verbeteringen in de beleggingsopbrengsten en verzekeringstechnische resultaten hielpen de netto verdiende premies met 6,1% te groeien in het kwartaal juli-september, na een daling van 4,8% in het voorgaande kwartaal.

Verzekeringssectoren

Autoverzekeringen vormen de grootste schadeverzekeringslijn met een aandeel van 24,4% in de direct geboekte premie in 2020. Het rapporteerde een lagere groei van 2,9% in 2020 als gevolg van strengere leenvoorwaarden, die naar verwachting in 2021 zullen aanhouden.

Autoverzekeraars lanceren innovatieve producten om de verkoop te stimuleren, zoals een pay-as-you-go  en polissen met een kortstondige dekking, waarbij premies in rekening worden gebracht op basis van de werkelijk afgelegde afstand, geregistreerd via een telematica-apparaat dat in de auto is geïnstalleerd. Dit helpt polishouders om premie te besparen en een verzekering op maat te krijgen.

Property-verzekeringen, de op een na grootste verzekeringslijn met een aandeel van 21%, werd gekenmerkt door zware verliezen door natuurrampen in 2020. Volgens de Insurance Council of Australia (ICA) resulteerde de hagelbui van oktober-november 2020 in Queensland in meer dan 8.500 claims op alleen al op 1 november 2020. Hiervan komt 40% voor rekening van ‘motor’  en de overige 60% voor ‘property’-verzekeraars.

Hoge verliezen door bosbranden en andere rampzalige gebeurtenissen hebben de premies de afgelopen vijf jaar aanhoudend opgedreven. Aan catastrofes gekoppelde verzekeringslijnen  rapporteerden een prijsstijging met dubbele cijfers sinds het vierde kwartaal van 2017, die naar verwachting in 2021 zal doorzetten.

Mevrouw Mitra concludeert: “De heropening van verschillende economische sectoren zal de vraag naar algemene verzekeringen in 2021 ondersteunen. Cybersecurity, welzijn van de geestelijke gezondheid en binnenlands reizen zullen naar verwachting de komende vijf jaar belangrijke aandachtsgebieden zijn voor verzekeraars. Naarmate de digitalisering in 2020 versnelde, nam ook de blootstelling aan cybercriminaliteit toe, waardoor de vraag naar cyberverzekeringen werd gestimuleerd.