Gielijn Arends( MS Amlin): “Elk risico moet een kans hebben op winstgevendheid, direct of na premie- en/of conditie-aanpassingen”

In een interview met Risk & Business voorspelt Gielijn Arends, Country Manager bij MS Amlin, andermaal een druk, maar interessant najaar op de zakelijke verzekeringsmarkt. “Wij voorzien wederom een uitdagende renewal-periode, waarbij met name voor brandrisico’s een premie-aanpassing over de breedte van de portefeuille mogelijk noodzakelijk is, al zien we inmiddels ook de Casualty-markt verharden.”

Hij vervolgt: “Het is onze insteek om samen met makelaar en klant altijd een passende verzekeringsoplossing te vinden. Daarbij is, net als in voorgaande jaren, de kwaliteit van het risico en daarmee de kans op winstgevendheid leidend. Hiervoor kunnen enkele aanpassingen in de prijs, voorwaarden en/of preventieve maatregelen nodig zijn teneinde het risico alsnog aanvaardbaar en derhalve rendabel te maken. Helaas is het niet te voorkomen dat er voor bepaalde risico’s en klantsegmenten geen oplossing kan worden geboden.’

 (On)verzekerbaarheid

Vanuit klant- en makelaarszijde is er de laatste tijd kritiek te beluisteren op de opstelling van verzekeraars in de huidige sterk verhardende markt. Arends zegt begrip te hebben voor de moeilijke marktfase waarin verzekerde bedrijven zich momenteel bevinden: zij worden geconfronteerd met stijgende premies, dekkingsbeperkingen, een beperkter aanbod aan risicodragers en met verzekeraars die zich gedeeltelijk of zelfs helemaal uit bepaalde branches en bedrijfssegmenten terugtrekken. “Maar dat is nu eenmaal inherent aan de marktwerking, waarin van oudsher harde en zachte markten elkaar afwisselen.”

Na jaren van een, ten opzichte van de risico’s, relatief laag premieniveau waren volgens hem de recente premie- en andere aanpassingen absoluut noodzakelijk om tot resultaten te komen die de vereiste solvabiliteit ondersteunen. “Alleen met prijs- en dekkingsaanpassingen kom je er doorgaans niet. Klanten zullen in mijn ogen marktbreed meer bereid moeten zijn om te investeren in het beter verzekerbaar maken van hun ondernemingsrisico’s”, benadrukt Arends, die hieraan toevoegt dat vandaag de dag hiervoor steeds meer data en risico-informatie beschikbaar is.

 “Dat maakt de risicoselectie fijnmaziger en vergroot de kans dat risico’s niet (meer) verzekerbaar zijn. De grens aan risicosolidariteit nadert zo langzamerhand. Hierdoor dreigen sommige risico’s buiten de boot te vallen, bijvoorbeeld in bedrijfstakken als de recyclingsbranche, de voedingsmiddelensector en de houtindustrie.  Er wordt door makelaars en klanten vaak als tegenargument aangevoerd dat geen gehele bedrijfstakken van dekking moeten worden uitgesloten, maar dat risico’s individueel moeten worden beoordeeld. Dat is te makkelijk gedacht. Om bedrijfstakken goed te kunnen bedienen, heb je toch bepaalde specialisten op die terreinen nodig en voldoende schaal.” 

Op de vraag wat hij de (coassurantie)markt mee zou willen geven, antwoord Arends:  “In de eerste plaats is het belangrijk dat we met z’n allen het klantbelang goed in de gaten houden. Als markt hebben we een bepaalde verantwoordelijkheid om met oplossingen te blijven komen die bedrijven de zo noodzakelijke continuïteit bieden. Dat moeten we als markt met elkaar zien te klaren en niet aan een paar verzekeraars overlaten”, aldus MS Amlin’s Country Manager, volgens wie marktpartijen meer de discipline moeten hebben om te controleren of verzekerde bedrijven daadwerkelijk de gevraagde preventieve en risicobeperkende aanbevelingen daadwerkelijk opvolgen. “Nu stelt vaak de één  aanvullende eisen voor, maar anderen weer niet.” 

Arends noemt daarnaast als voorwaarde voor succes als branche stappen te zetten om (nog) efficiënter, rationeler en meer gestandaardiseerd te werken. “Met elkaar is daar als branche meer uit te halen dan als verzekeraars individueel.” Een ander voortdurend punt van aandacht verdient in zijn ogen het behouden en vinden van goede medewerkers. “Daarin ligt naar mijn mening de grootste uitdaging, zowel voor ons als voor de gehele markt. We vissen nu eenmaal met z’n allen in dezelfde vijver.”

Het volledige interview leest u hier: https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2020/10/RB_magazine_4_2020.pdf