Geschillencommissie Kifid: Het is niet de taak van de verzekeraar om de schade vast te stellen, maar van de expert

0

 

Het is niet de taak van de verzekeraar om de schade vast te stellen, maar van de expert. Dat stelt de Geschillencommissie Kifid in uitspraak 2017-505 van 1 augustus jl.

Het ging om de volgende zaak: Consument is bij een aanrijding betrokken geraakt. De WAM-verzekeraar van de tegenpartij heeft de aansprakelijkheid erkend en de schade door een expert laten vaststellen. Consument was het niet eens met de schadevaststelling en deed een beroep op zijn rechtsbijstandverzekering. De rechtsbijstandverzekeraar heeft vervolgens een contra-expert verzocht de schade vast te stellen. Hoewel beide deskundigen een andere berekening hanteren, zijn zij tot hetzelfde schadebedrag gekomen. Consument kan zich hierin niet vinden en stelt zich op het standpunt dat de rechtsbijstandverzekeraar zijn belangen in onvoldoende mate heeft behartigd. Rechtsbijstandverzekeraar had de contra-expert moeten instrueren uit te gaan van een voor Consument gunstigere berekening.

De Commissie is van oordeel dat het de taak is van de experts om de schade vast te stellen en niet de taak van een verzekeraar. De verzekeraar mag in beginsel uitgaan van de juistheid van de bevindingen van de ingeschakelde deskundige, tenzij direct duidelijk is dat de inhoud van het rapport onjuist is. Daarvan is in het onderhavige geval geen sprake. De vordering van Consument wordt afgewezen. (Uitspraak 2017-505 (Bindend) (01-08-2017)

Laat een reactie achter