Geschillencommissie doet (tussen)uitspraak over diefstal kluis en sieraden

De Geschillencommissie van klachteninstituut Kifid heeft een  Tussenuitspraak gedaan in een dossier over een diefstal van een kluis met sieraden. (2011-200,15-08-2011). Het betreft een geschil over de interpretatie van verzekeringsvoorwaarden en de vaststelling van de omvang van de schade.
Bij een consument is een kluis met daarin waardevolle sieraden ontvreemd. Wegens ouderdom van de kluis en het ontbreken van documenten waaruit de eigenschappen van de kluis blijkt, is vaststelling van de waardeberging overeenkomstig daartoe erkende normen vooralsnog niet mogelijk gebleken. Aangeslotene keert wel een bedrag uit, maar volgens Consument niet overeenkomstig de strekking van de verzekeringsvoorwaarden. De Commissie stelt de consument in de gelegenheid tot het overleggen van nader bewijs omtrent de waardeberging van de kluis. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

 Bekijk hier de complete uitspraak