Geneva Association: Klanten kijken naar verzekeraars om hen te helpen bij voorkomen schades

Nu toenemende risico’s zoals klimaatverandering de betaalbaarheid van verzekeringen beïnvloeden, kijken klanten naar verzekeraars om schades te helpen voorkomen, zo blijkt uit onderzoek van de Geneva Association

De wereld heeft de afgelopen jaren grote turbulentie gekend. De COVID-19 pandemie, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de wereldwijde economische vertraging hebben kort na elkaar de kwetsbaarheid van onze wereldorde en de gevaren die inherent zijn aan een wereld die steeds meer onderling verbonden is, aan het licht gebracht.

Deze volatiliteit zal naar verwachting de komende decennia aanhouden naarmate de geopolitieke onzekerheden toenemen, de klimaatrisico’s groter worden en de technologie zich snel blijft ontwikkelen. Deze trends vergroten het systeemrisico, vormen een uitdaging voor het traditionele verzekeringsmodel van risicoverdeling en -herverdeling en, zoals we nu al zien in sommige regio’s met klimaatrisico’s, maken verzekeringen onbetaalbaar duur of – erger nog – niet beschikbaar.

De bevindingen van een wereldwijd klantenonderzoek, gepubliceerd in een nieuw rapport van de Geneva Association, The Value of Insurance in a Changing Risk Landscape, laten zien dat klanten in de zes grootste verzekeringsmarkten ter wereld (de VS, China, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland) zich zorgen maken over de verzekerbaarheid in de toekomst – met name voor natuurrampen, langlevenrisico’s en cyberrisico’s: meer dan 50% van de respondenten verwacht dat het moeilijker of onmogelijk zal worden om een verzekering af te sluiten.


In het rapport wordt geadviseerd dat verzekeraars, door diensten aan te bieden die verder gaan dan traditionele risktransfers – zoals risicopreventiediensten – en samen te werken met overheden om de ernstigste risico’s aan te pakken, samenlevingen kunnen blijven beschermen tegen een complexer en uitdagender risicolandschap. De uitkomsten van het onderzoek bieden sterke steun voor deze benaderingen: meer dan 80% van de klanten gaf aan geïnteresseerd te zijn in niet-traditionele risicodiensten.

Jad Ariss, Managing Director van de Geneva Association, zegt: “De toenemende intensiteit en impact van risico’s vandaag de dag, van klimaat tot cyber, creëren testomstandigheden voor verzekeraars. Toch is het duidelijk dat verzekeringen waardevol blijven. Door hun expertise in te zetten om diensten aan te bieden die helpen risico’s te beperken en positieve veranderingen bij hun klanten teweeg te brengen, kunnen verzekeraars hun maatschappelijke relevantie behouden en zelfs versterken.” Kai-Uwe Schanz, director Socio-economic Resilience bij The Geneva Association en auteur van het rapport, vult aan: “Uit onze theoretische analyse bleek dat met name klimaat- en cyberrisico’s grote obstakels vormen voor verzekerbaarheid.

Interessant genoeg waren dit ook twee van de toprisico’s die door klanten werden genoemd als het gaat om zorgen over de onbeschikbaarheid en onbetaalbaarheid van verzekeringen. Bemoedigend is dat de resultaten van ons onderzoek ook laten zien dat er bij klanten veel vraag is naar aanvullende risicodiensten – zoals voorspellings- en preventiediensten – wat duidt op een duidelijke kans voor verzekeraars om hun aanbod uit te breiden.”.