Gemiddeld geven Nederlanders hun financieel welzijn rapportcijfer 7

Meer dan 8 op de 10 Nederlanders beoordelen hun financieel welzijn met een voldoende. Door de gestegen (energie)prijzen zeggen ongeveer 1 op de 5 respondenten geld van hun spaar- of beleggingsrekening te hebben gehaald om de maandlasten te kunnen betalen. In de leeftijdsgroep (18-34 jaar) gebeurt dit het meest. De respondenten in deze leeftijdsgroep beoordelen hun financieel welzijn ook lager dan bevraagden van 45 jaar en ouder. Dat blijkt uit de Consumentenmonitor van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM doet regelmatig consumentenonderzoek om de stem van de consument te laten meewegen in haar toezicht.

Onderzoek van de AFM laat zien dat Nederlanders hun financieel welzijn gemiddeld met rapportcijfer 7 waarderen. Respondenten in de jongste leeftijdsgroep (18-34 jaar) geven hun financieel welzijn een lager cijfer dan respondenten van 45 jaar en ouder. Respondenten die een netto maandinkomen hebben van €1.500 of minder, geven gemiddeld ook een lager cijfer dan respondenten met een hoger netto maandinkomen.

Laura van Geest (bestuursvoorzitter AFM): “De gevolgen van financiële nood- slechtere fysieke en mentale gezondheid, meer isolement en verminderd ‘doenvermogen’- zijn ernstig genoeg om te investeren in weerbaarheid. De AFM pleit daarom al langer voor periodiek financieel onderhoud. Voorkomen is immers beter dan genezen.”

Door gestegen (energie)prijzen minder kunnen sparen of beleggen

Ruim 4 op de 10 Nederlanders geven aan door de gestegen (energie)prijzen minder te hebben kunnen sparen of beleggen dan ze van plan waren. Dit is vrijwel gelijk tussen de verschillende leeftijdsgroepen en tussen mensen in loondienst, zelfstandigen of gepensioneerden. Ongeveer 1 op de 5 respondenten zegt geld van de spaar- of beleggingsrekening te hebben gehaald om hun maandlasten te kunnen betalen.

Ook zeggen 6 op de 100 Nederlanders te zijn overgestapt naar een goedkopere verzekering met een minder uitgebreide dekking. 1 op de 20 respondenten geeft aan geld te hebben geleend bij familie of vrienden.Verwachting over 5 jaar: financiële situatie is verbeterd

Respondenten tussen de 18 en 34 jaar denken dat hun financiële situatie over 5 jaar enigszins of sterk verbeterd zal zijn. Respondenten met een maandelijks netto-inkomen van (minder dan) €1.500 verwachten wat vaker dat hun financiële situatie over 5 jaar sterk verbeterd zal zijn in vergelijking met respondenten met een inkomen tussen € 1.500 en € 3.000.