Gallagher waarschuwt dat de D & O-markt een uitdaging blijft voor bedrijven

Verzekeraars maken zich zorgen over de impact van Covid-19 op de verzekeringsmarkt voor directeuren en functionarissen (D&O), een pandemie die volgens Gallagher, een wereldwijde dienstverlener op het gebied van verzekeren, riskmanagement en consultancy,  waarschijnlijk tot aanzienlijke verliezen zal leiden in de sector van bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen (D&O).

In een update van de D & O-verzekeringsmarkt stelt Gallagher: “We hebben als gevolg van de uitbraak al twee class actions van aandeelhouders gezien, zoals bij Norwegian Cruise Lines en Inovio Pharmaceuticals  in de VS. Het voegt eraan toe: “We verwachten een aantal faillissementen als gevolg van deze pandemie, die kan leiden tot toekomstige rechtszaken. We zijn ook voorbereid op een aanzienlijk aantal andere claims die verband houden met Covid-19, waaronder claims van investeerders, klanten en werknemers die niet tevreden zijn met de manier waarop het bedrijf de crisis heeft aangepakt. Beslissingen die worden genomen rond de disruptie van bedrijfsprocessen,  rampenplannen en continuïteitsplannen kunnen leiden tot rechtszaken van werknemers, aandeelhouders of toezichthouders.”

Een en al heeft volgens Gallagher al geleid tot  een aanzienlijke stijging van de premies, dekkingslimieten en – voorwaarden in alle sectoren en bij  Britse publiek en private bedrijven, vooral die bedrijven die zaken doen met Amerikaanse bedrijven.   Vanwege de kosten en het gebrek aan beschikbaarheid in sommige sectoren kan dit leiden tot ontslag van bestuurders wanneer bedrijven niet voorbereid zijn  om dergelijke hoge premies  te betalen en bestuurders niet persoonlijk aansprakelijkheid gesteld willen worden in het geval van een schadeclaim ”, zegt Gallagher.

“We hebben een aanzienlijke terugval in de riskappetite gezien, vooral voor nieuwe bedrijven, waarbij sommige verzekeraars acceptatiebeleid zijn gaan hanteren die gebruikelijk is in tijden van recessie: met beslissingsbevoegdheden bij slechts enkele medewerkers in plaats van bij het wereldwijde senior management. Sommige verzekeraars hebben zich volledig uit de markt teruggetrokken en het is niet ongebruikelijk dat er aanzienlijke tariefstijgingen met dubbele cijfers worden gezien.”,

 
Volgens Gallagher zal de markt alleen maar harder worden, met D & O-premies op historische hoogte,  en blijft de markt voor D & O -verzekeringen een uitdagende plek om zaken te doen .”Het is niet langer aannemelijk dat bestaande polissen eenvoudig kunnen worden verlengd  met dezelfde dekking zonder dat daar een significante premieverhoging tegenover staat. De omvang van de polisrenewal zal worden beïnvloed, door het risicoprofiel, schadeverleden, riskmanagementbeleid en de mogelijkheden die   de verzekeringsmakelaar ziet op de markt, maar in dit huidige marktklimaat zal de overgrote meerderheid van bedrijven waarschijnlijk een aanzienlijke premieverhoging tegemoet kunnen zien.”
 '