FTI Consulting rapport: Activiteiten in derde kwartaal dragen bij aan recordhoogte Europese verzekeringsbranche ondanks minder transacties

De Europese fusies en overnames in de verzekeringssector blijven voor 2022 op een recordhoogte van 292, vergeleken met 280 in het eerste kwartaal van 2021 en 190 in dezelfde periode in 2020, omdat investeerders kansen nastreven om ongebruikt kapitaal in te zetten ondanks geopolitieke spanningen, economische onrust en de stijgende kosten van schuldfinanciering, zo blijkt uit een analyse van FTI Consulting, Inc.). Dit ondanks het feit dat M&A-transacties voor verzekeringen in heel Europa in het derde kwartaal van 2022 licht zijn gedaald tot 76, vergeleken met 78 in dezelfde periode in 2021.

Ondanks uitdagende marktomstandigheden en macro-economische onzekerheden blijven verzekeringstussenpersonen te maken krijgen met concurrerende veilingprocessen en blijven de waarderingsmultiples hoog, wat de veerkracht van deze sector aantoont”, aldus André Frazão, Associate Partner in de Global Insurance Services-praktijk van FTI Consulting.

De European Insurance M&A Barometer: Q3 2022 Update laat zien dat financiële geldschieters  veel belangstelling bleven houden voor distributie- en dienstendeals. In de verslagperiode waren er 39 overnames door private equity-ondersteunde portefeuillebedrijven en 12 rechtstreeks door private equity-fondsen. Amerikaanse participatiemaatschappijen en bieders steunden tien overnames in het derde kwartaal, wat het totaal voor deze groep op 38 brengt. De meeste overnames werden gedaan door private equity-gesteunde brokerconsolidators, die in het derde kwartaal 37 transacties aankondigden, tegenover 35 in dezelfde periode vorig jaar.

Het Verenigd Koninkrijk en Ierland bleven de Europese markt voor fusies en overnames in de verzekeringssector aanvoeren, met 40% van het totale aantal transacties in het derde kwartaal van 2022, terwijl de regio’s Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland (“DACH”), Frankrijk en Iberië de grootste toename van de transactieactiviteit in de verslagperiode te zien gaven. De overname van distributie- en dienstverleners stuwde het aantal transacties in de DACH-regio – het gebied met de grootste stijging – waar het aantal transacties in het derde kwartaal van 2022 tot 18 steeg, tegenover acht in het voorgaande kwartaal en twaalf in het derde kwartaal van 2021.

Ondanks opmerkelijke transacties, zoals de aankoop door Cinven van Säkra, de consolidator van Scandinavische makelaars, daalde de transactieactiviteit in de Benelux en Scandinavië ten opzichte van voorgaande jaren. Ondertussen heeft de aanhoudende geopolitieke crisis in Centraal- en Oost-Europa waarschijnlijk bijgedragen tot de vertraging van de transactieactiviteit in deze regio.

De heer Frazão voegde daaraan toe: “Met de aanhoudende inflatiedreiging kunnen stijgende rentetarieven een tegenwind vormen voor de buy-outmarkt, waarbij schuldfinanciering duurder wordt, wat suggereert dat waarderingen en transactieactiviteit in de komende kwartalen kunnen afnemen.”

Download voor meer informatie: European Insurance M&A Barometer: Q3 2022