FRISS’ Insurance Fraud Report 2018: Voorkomen en signaleren verzekeringsfraude steeds hoger op prioriteitenlijst verzekeraars, maar ruimte voor verbetering

 

In vergelijking met twee jaar geleden is er bij verzekeraars vooruitgang geboekt bij het voorkomen en signaleren van verzekeringsfraude, meldt Friss op basis van zijn Insurance fraud Report 2018. “Het bestrijden van verzekeringsfraude wordt maatschappelijk en bedrijfseconomisch belangrijk gevonden. Evenals het besef dat goede data en up-to-date geautomatiseerde systemen om data om te zetten in goede beslissingen, de sleutel zijn voor succes. Bewustwording groeit dus, maar er zijn nog veel mogelijkheden tot verbetering.”

Verzekeringsfraude is een wereldwijd probleem, waar elke verzekeraar en indirect elke eerlijke verzekerde, de gevolgen van voelt. In 2017 verloren verzekeringsmaatschappijen in de USA en hun eerlijke klanten zo’n $ 34 miljard  als gevolg van verzekeringsfraude. Duitse verzekeraars schatten dit verlies op zo’n €5 miljard. “De bedrijfstak spant zich meer en meer in om via moderne systemen verzekeringsfraude tegen te gaan. Daarbij worden ze geholpen door externe specialisten, meldt Friss. “Fraudebestrijding is niet meer een zaak van elke individuele maatschappij. Het is een wereldwijd probleem, waarbij digitalisering van systemen, data-analyse en grootschalige samenwerking de sleutel naar de oplossing is. De meeste verzekeraars realiseren zich dit terdege.”

 

Bevindingen rapport

Ondanks deze bewustwording zijn er nog de nodige uitdagingen. Zo blijkt uit de door FRISS uitgevoerde Insurance Fraud Survey 2018. Resultaten van een enquête onder meer dan 150 professionals uit de branche, werden verzameld om een goed beeld te scheppen van de huidige stand van zaken. Hieronder een greep uit de belangrijkste bevindingen.

Meer focus op datakwaliteit: De kwaliteit van de eigen data is in vergelijking met de insurance fraud survey uit 2016 een nog belangrijker thema geworden. 45% van de verzekeraars geeft aan dat de kwaliteit van de data die binnen de eigen organisatie wordt verzameld om in te zetten in de strijd tegen verzekeringsfraude, een belangrijke uitdaging vormt. In 2016 was dit nog 30%. De belangrijkste reden die hiervoor wordt gegeven is dat te weinig of slechte informatie het proces van effectieve en betrouwbare analyse verstoort.

Tegelijkertijd groeit het besef dat goede informatie noodzakelijk is om de klantbeleving te verbeteren. Korte procedures bij acceptatie en bij claims helpen hierbij. Je maakt gebruik van informatie uit tal van interne en externe bronnen en doet niet onnodig beroep op het geduld van de klant. Die informatie moet dan natuurlijk wel goed zijn en direct beschikbaar.

Informatie-uitwisseling tussen verzekeraars: Een gevolg van digitalisering is dat het vinden en aanvragen van een passende verzekering heel snel mogelijk is vanaf elke willekeurige locatie. Overstappen, ook internationaal, is eenvoudig en wordt door veel verzekeraars in hun marketingaanpak gestimuleerd. Dit is mogelijk door de grootschalige ontwikkeling van online platforms en mobiele apps.

Om dit mogelijk te maken zonder onverantwoorde risico’s in huis te halen en zonder de klantbeleving onnodig te verstoren, is het essentieel dat goede informatie beschikbaar is en op de juiste manier wordt ingezet. Een groot deel van die informatie zit echter niet in de eigen systemen. Het is beschikbaar in externe – vaak openbare – bronnen of het zit in de systemen van andere verzekeraars.

Fraude-pools: Waar het onderling delen van data een aantal jaren geleden om redenen van concurrentie nog vrijwel onmogelijk was, denken veel verzekeraars daar nu anders over. Het wordt inmiddels door 33% van de verzekeraars gezien als een belangrijke te ontwikkelen middel in het kader van het bestrijden van verzekeringsfraude. Denk bij dit soort uitwisseling bijvoorbeeld aan informatie over valse claims, onbetrouwbare reparateurs en gezondheidsprofessionals, alsook beeldmateriaal en informatie over verzekerde objecten. Het met elkaar delen via fraud-pools, verhoogt de kans dat verzekeringsfraude wordt voorkomen of tijdig wordt gesignaleerd, aanzienlijk.

AVG blijvende uitdaging voor verzekeraars: Fraudebestrijding is niet alleen een kwestie van een goed systeem implementeren en voldoende data ter beschikking hebben. Wie data beheert moet er ook voor zorgen dat deze veilig en volgens de regels wordt opgeslagen en gebruikt. Voor 30% van de verzekeraars is dit, mede al gevolg van de invoering van de AVG, nog een uitdaging die om aandacht schreeuwt. Dat geldt ook voor de aandacht van het onderwerp fraudebestrijding als geheel. Bij 28% van de verzekeraars moeten de fraudebestrijders een flink gevecht leveren om overeind te blijven in de strijd om prioriteiten binnen het bedrijf.

Digitale transformatie; Systemen up-to-date maar niet in orde: Veel verzekeraars realiseren zich dat effectieve fraudebestrijding alleen mogelijk is als gelijke tred wordt gehouden met digitale ontwikkeling en de mogelijkheden die deze biedt aan bedrijven, klanten en dus ook fraudeurs. De interne fraudedetectiesystemen moeten daarom in orde zijn.

Er is een flinke inhaalslag gaande op het gebied van automatisering. In 2016 gaf 20% van de verzekeraars te kennen dat hun systemen verouderd waren. Nu is dat nog 14%. Verreweg de meeste verzekeraars vinden dat hun systemen behoorlijk up-to-date zijn. 61% werkt met geautomatiseerde fraudedetectie-software om realtime fraudedetectie mogelijk te maken.

Hoewel veel verzekeraars vinden dat hun systemen up-to-date zijn, heeft 53% moeite met het onderhoud van de software. aangegeven wordt dat de capaciteit van IT-afdelingen als onvoldoende wordt ervaren en dat prioriteiten elders liggen. 43% heeft ook moeite met data-integratie en heeft last van een te groot aantal ‘false positives’. Dat leidt weer tot vertraging in het claimproces