Fraudebestrijding wordt steeds effectiever; recordbedrag aan fraude gedetecteerd en bijna 15% meer fraudeurs opgespoord

 

Verzekeraars hebben vorig jaar 101 miljoen euro bespaard door het opsporen van fraudeplegers. Daarmee is het de hoogste besparing door fraudeaanpak in de afgelopen vijf jaar. In totaal liepen vorig jaar iets meer dan 11.540 fraudeurs tegen de lamp, bijna 15% meer dan in 2016 toen nog 10.001 fraudeplegers werden opgespoord.Wij accepteren niet dat onze klanten onnodig extra premie betalen door verzekeringsfraude”, aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars. “Fraudeopsporing blijft daarom voor ons een topprioriteit, want aan fraude betaalt elk huishouden tientallen euro’s per jaar mee.”

Uit de jaarcijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars blijkt verder dat de verhouding tussen het aantal opgespoorde fraudeurs en het aantal onderzochte incidenten nog nooit zo gunstig is geweest. Kortom, de pakkans van verzekeringsfraude groeit. Waar in 2016 één op de drie (gerichte) onderzoeken tot opsporing van een fraudegeval leidde, was de verhouding in 2017 één op tweeënhalf. “Dit laat zien dat we alsmaar beter worden in het opsporen van fraude, waardoor ik hoop dat mensen twee keer nadenken als ze overwegen de verzekeraar op te lichten”.

Uit de CBV Factsheet komen onder meer de volgende cijfers naar voren:

  • In de afgelopen vijf jaar is voor 452 miljoen euro aan fraude getraceerd;
  • Per fraudegeval werd gemiddeld een bedrag gedetecteerd van 8.725 euro;
  • Het aantal onderzochte fraude-incidenten steeg met 3% naar 28.453;
  • Voor het derde jaar op rij zijn er meer fraudes bewezen bij de aanvraag en acceptatie van een verzekering (7.260, + 29%) dan naar aanleiding van claims (4.270, min 4%);
  • Alertheid pop levensverzekeringsfraude loont: het gaat al snel om tienduizenden euro’s.

Half miljoen euro onderzoekskosten terugbetaald
Verzekeraars maken kosten om fraude op te sporen en aan te pakken. Sinds 2016 hebben verzekeraars de mogelijkheid om een deel van hun interne onderzoekskosten via een vaste schadevergoeding ter hoogte van 532 euro te verhalen op de daders. Hierdoor hebben fraudeurs in anderhalf jaar tijd 550.000 euro aan onderzoekskosten terugbetaald. Met deze ‘lik-op-stuk’-aanpak proberen verzekeraars verzekeringsfraude te ontmoedigen. Daarnaast helpt de aanpak om de onderzoekskosten van verzekeringsfraude terug te dringen.

Een belangrijk hulpmiddel bij de opsporing van fraude is de Referentietool van Stichting CIS. Fraudeonderzoekers van verzekeraars kunnen sinds vorig jaar via het CBV uitvragen bij welke verzekeraar een persoon of object verzekerd is. Heeft een fraudeur bijvoorbeeld bij meerdere verzekeraars vergelijkbare polissen afgesloten om fraude te plegen, kunnen de getroffen verzekeraars hun onderzoek combineren. De Referentietool biedt ook uitkomst bij calamiteiten om snel de juiste verzekeraar te vinden zodat deze direct zijn verzekerden van dienst kan zijn.