FNV eist maatregelen gezond en veilig werken, waaronder een verplichte verzekering tegen beroepsziekten

Voor de FNV is de maat vol. De 400 bagage-afhandelaars van Schiphol die bij het FNV-meldpunt een klacht hebben ingediend, zorgen voor de druppel die de emmer doet overlopen. De NOS berichtte gisteren over deze misstanden en de laksheid van de Arbeidsinspectie. De FNV eist maatregelen en heeft vorige week een plan gepresenteerd. Maatregelen daarin: onder andere een verplichte verzekering tegen beroepsziekten, een gekozen preventiemedewerker in ieder bedrijf en melding van beroepsziekten bij de Arbeidsinspectie (NLA).

Werknemers betalen gelag

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: “De tijd van bewustwordingscampagnes is nu echt voorbij. Wat op Schiphol gebeurt is exemplarisch voor wat bij veel bedrijven aan de hand is. De overheid vindt te vaak dat een slager zijn eigen vlees wel kan keuren, de Arbeidsinspectie heeft onvoldoende middelen maar is ook onvoldoende alert. Gevolg: werknemers betalen het gelag. Zij moeten te zwaar tillen of werken met gevaarlijke stoffen, waarvan de gevolgen zich vaak pas later openbaren. Wij willen dat de overheid en arbeidsinspectie de regie nemen. Daarnaast eisen wij maatregelen zodat de werkvloer veiliger en gezonder wordt.”

Verplichte verzekering

De FNV wil dat werkgevers een verplichte verzekering tegen ongevallen en beroepsziekten afsluiten. “Dan wordt iedere werknemer, die het slachtoffer wordt van ongeval en erkende beroepsziekte, op een gelijke wijze gecompenseerd voor de geleden schade. Daarnaast kan er een financiële prikkel vanuit gaan, doordat bedrijven en sectoren met een hoge instroom meer gaan betalen voor deze verzekering.”

Beroepsziekten dienen volgens de vakbond ook gemeld te worden aan de Inspectie. “Die indien nodig direct kan optreden. Dit is vastgelegd in het, ook door Nederland, getekende ILO-verdrag. Niet melden betekent een hoge boete. Zo voorkom je dat meldingen, zoals die van de 400 bagage-afhandelaars, verdwijnen in de statistieken van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).”

Preventiemedewerker en medezeggenschap

Ook wil de FNV dat de Arbeidsinspectie het instellen van een OR kan handhaven, inclusief het geven van boetes, net als in de ons omringende landen. “In een derde van de OR-plichtige bedrijven is geen OR ingesteld. Een OR is noodzakelijk om gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen voor veilig en gezond werken, zoals de Arbowet voorschrijft. Ieder bedrijf zou een door de werknemers gekozen preventiemedewerker en vertrouwenspersoon moeten hebben. Dat laatste lijkt nu geregeld.:

Jong: “Werk moet menswaardig zijn en je moet er zeggenschap over kunnen hebben. In ieder bedrijf moeten heldere afspraken zijn wie met wie praat over preventie en veilige werkomstandigheden. Je moet elkaar ook kunnen aanspreken op het niet nakomen van afspraken. Wij gaan er voor vechten deze maatregelen in een SER-advies Arbovisie 2040 hierover te krijgen.”

In Nederland sterven jaarlijks 4.100 mensen aan een beroepsziekte, zijn er zo’n 70 dodelijke ongevallen te betreuren en maken 200.000 werknemers een ernstig ongeval op het werk mee. Meer dan 30.000 werknemers lopen jaarlijks een beroepsziekte op.

Zie hier het plan van de FNV