Fitch voorspelt verzes- tot verachtvoudiging van omzet cyberverzekeringen

De wereldomzet aan cyberverzekeringen zal de komende tien jaar verzes- tot verachtvoudigen, meldt Fitch Ratings, De huidige markt wordt geraamd op $ 2,5 à $ 3,5 miljard. Het ratingbureau verwacht dat er van de nieuwe wet- en regelgeving GDPR een boost uitgaat in de vraag naar cyberverzekeringen. Ook waarschut het verzekeraars voor een tekort aan underwriting-expertise, het slecht managen van de risicocumulatie van cyberrisks en het niet onderkennen van de impact van de ‘stille’ cyberexposure op de bedrijfsresultaten vermogenspositie en zelfs ratings.