Fitch Ratings: Winstgevendheid cyberverzekeringen onder druk

 

Cyberverzekeringen vormen voor een aantal verzekeraars momenteel een winstgevend  nichesegment, maar de kans dat dit zo blijft komt meer en meer onder druk te staan doordat deze groeimarkt competitiever wordt. “Als nieuwe toetreders op de markt komen kan dat leiden tot (te) lage verzekeringspremies en zelfs verliesgevende resultaten door de blootstelling aan grote cyberschades.”

Daarbij wijst het ratingbureau op de forse toename van het aantal data-incidenten in de VS met 44,7%, zoals blijkt uit cijfers van het Identify Theft Resource Center ans Cyber Scout. “In combinatie met enkele zeer grote incidenten, zoals Equifax, Wannacry en de NotPetya ransomware-aanvallen maakt deze explosieve toename nog eens duidelijk voor welke uitdaging verzekeraars staan om cyverrisico’s op een adequate, winstgevende manier te verzekeren.

Fitch bestempelt cyberverzekeringen nog altijd als groeimarkt. Die visie wordt gevoed door de relatief lage penetratiegraad van 31%, terwijl bedrijven het cyberrisico tot de grootste gevaren bestempelen waaraan hun bedrijf wordt s blootgesteld. Bovendien zal de vraag naar cyberverzekeringen volgens het ratingbureau worden aangewakkerd door de nieuwe (GDPR)wet- en regelgeving. Fitch constateert dat het aanbod van cyberverzekeringen het afgelopen jaar is toegenomen en zegt te verwachten dat in 2018 opnieuw meer aanbieders op de markt zullen komen met cyberverzekeringen.