Fitch Ratings: Ontbreken publiek bij Olympische Spelen kost herverzekeraars 300 tot 400 miljoen dollar

Het besluit van Japan om geen toeschouwers toe te laten bij de Olympische Spelen in Tokio zal de wereldwijde herverzekeringssector waarschijnlijk 300 tot 400 miljoen dollar kosten als gevolg van schadevergoedingen voor terugbetalingen van tickets en hotel- en andere verblijfsaccommodaties, zegt Fitch Ratings. Dit is echter slechts 10 tot 15% van het bedrag waarmee herverzekeraars te maken zouden hebben gehad als de Olympische Spelen waren afgelast, waardoor de impact op inkomsten, beschikbare tekencapaciteit en premiehoogte beperkt zal blijven.

“We schatten de totale verzekeringsdekking voor de Olympische Spelen op ongeveer USD 2,5 miljard, waarvan $ 1,4 miljard afgesloten door het Internationaal Olympisch Comité en het Tokyo Organizing Committee,$ 800 miljoen door omroepen en $300 miljoen door andere partijen, zoals sportteams , sponsoren en hotels en  andere verblijfsaccommodaties. Wij zijn van mening dat herverzekeraars de meeste schades zullen dragen die voortvloeien uit deze dekking, aangezien zeer ernstige risico’s doorgaans zwaar worden herverzekerd.”

Annulering van de Olympische Spelen zou hebben geleid tot de grootste verzekerde schadeclaim ooit voor een single event. Dit zou de inkomsten van herverzekeraars verder onder druk hebben gezet na de pandemie, de tekorten aan schadereserves en na meerdere jaren van hoge schadelasten  door natuurrampen. Nu de Olympische Spelen zonder toeschouwers doorgaan, moeten de zullen de schadevergoedingen  grotendeels worden beperkt die voor de kaartverkoop en niet gebruikte overnachtingen. De totale herverzekeringsverliezen, die waarschijnlijk 300 miljoen tot 400 miljoen dollar zullen bedragen, zullen de winst niet wezenlijk beïnvloeden, met name gezien de reserves die herverzekeraars al hadden aangelegd in afwachting van potentiële verliezen.

De pandemie heeft verzekeraars en herverzekeraars ertoe gebracht kritisch te kijken naar dekking en premieomvang. In het verleden dachten ze misschien dat annuleringsrisico’s voor verschillende evenementen grotendeels ongecorreleerd waren. De pandemie heeft echter duidelijk gemaakt hoe massale annuleringen tegelijkertijd kunnen plaatsvinden als gevolg van één enkele oorzaak, waarbij zelfs mega-evenementen, zoals de Olympische Spelen, mogelijk gevaar lopen. “Om de verzekerbaarheid van risico’s te beoordelen en er een nauwkeurige prijs voor te bepalen, moeten verzekeraars en herverzekeraars rekening houden met dergelijke correlaties, evenals met het potentieel voor extra grote geaggregeerde verliezen wanneer gecorreleerde risico’s zich uitkristalliseren”, aldus het ratingbureau.

De pandemie heeft ertoe geleid dat de verzekeringsmarkt in het algemeen stopt met het aanbieden van dekking voor schades als gevolg van overdraagbare ziekten, hoewel dekking voor annulering van evenementen vanwege andere oorzaken nog steeds beschikbaar is zoals voorheen. “Wij zijn van mening dat cyberrisico’s kunnen leiden tot de volgende wijdverbreide catastrofeverliezen die worden veroorzaakt door een enkele gebeurtenis, waardoor verzekeraars en herverzekeraars de cyberdekking die ze bieden, kunnen heroverwegen.

Vernieuwde verzekeringspolissen voor annulering van evenementen sluiten nu dekking uit voor verliezen als gevolg van overdraagbare ziekten, wat verzekeraars en herverzekeraars zou moeten beschermen tegen verliezen als gevolg van verdere lockdowns om de coronaviruspandemie of toekomstige pandemieën te bestrijden. Het annuleringsbeleid voor evenementen is echter meestal meerjarig, dus het zal enige tijd duren voordat de bestaande risicoblootstellingen zijn verdwenen.”