Fitch Ratings: Halfjaarcijfers herverzekeraars bevestigen voortdurende prijsdruk

De resultaten van de wereldwijd opererende herverzekeraars vormen andermaal het bewijs van een voortdurende druk op prijsstelling en verdiensten, zegt Fitch Ratings op basis van een analyse van de halfjaarcijfers. “Een intense concurrentie tussen mondiale herverzekeraars en het overschot aan beschikbaar kapitaal in de sector  zorgt ervoor dat de tarieven en winstgevendheid  onder druk staan en de zachte markt zich voortzet. De vooruitzichten voor de sector blijven negatief en we verwachten dat, nu er weinig kans is op verdere autonome groei, marktpartijen eerder en vaker zullen overgaan tot (verdere) consolidatie.

De verzekeringstechnische resultaten van herverzekeraars vielen in de eerste helft van dit jaar lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar, onder meer vanwege lagere overschotten van reserveringen uit eerdere jaren. Daarnaast werden de meeste ondernemingen financieel geraakt door de verlaging van de zogeheten Ogden disount rate voor de berekening van toekomstige letselschade, wat leidt tot hogere vaste schadevergoedingen voor lange termijn-zorgkosten en daardoor minder inkomsten. Desalniettemin  was mede door een daling van de schadelast door natuurrampen en andere grote calamiteiten met 39% het jaar voor herverzekeraars wereldwijd nog winstgevend

 VS

De  Amerikaanse (schade)herverzekeringsmarkt zit in de lift. In de eerste helft van dit jaar hebben herverzekeraars in de VS  gezamenlijk een omzetgroei geboekt van 5,6%, zo blijkt uit een ander onderzoek van brancheorganisatie RAA (Reinsurance Association of America (RAA) onder 18 herverzekeraars. Daaruit kwam naar voren dat de gezamenlijke premieomzet steeg van $ 21,3 miljard in de eerste helft van 2016 naar $ 22,5 miljard in de eerste zes maanden van dit jaar. De combined ratio verslechterde van 94,8% naar 97,1%. Deze bestond voor 72,8% (was 69,9%) uit schaderatio en voor 24,3% 924,9%) uit kostenratio. Het resultaat verbeterde licht van $ 142,5 miljard naar $ 146,8 miljard.