Financiële positie pensioenfondsen verslechterd

De financiële positie van pensioenfondsen is in het eerste kwartaal van 2020 vooral als gevolg van de Coronacrisis verslechterd. Het vermogen van de pensioenfondsen daalde met 111 miljard euro naar 1.449 miljard euro. De verplichtingen stegen met 118 miljard euro naar 1.618 miljard euro. Beide ontwikkelingen hebben een negatief effect op de financiële positie van de fondsen.

De dekkingsgraad van de pensioenfondsen is aan het eind van het eerste kwartaal van 2020 uitgekomen op 89,6%. De dekkingsgraad is de graadmeter voor de actuele financiële positie van pensioenfondsen en geeft de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen weer. De beleidsdekkingsgraad is uitgekomen op 99,7%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de 12 maandelijkse dekkingsgraden. De daling wordt veroorzaakt doordat de dekkingsgraden in het eerste kwartaal van 2020 lager waren dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.