Financieel Jaarverslag Verzekeringsbranche: Aandeel haarden/kachels in vermoedelijke oorzaken van brand neemt licht toe


 De Top 3 van vermoedelijke oorzaken van brand is de afgelopen vijf jaren steeds dezelfde gebleven volgens tellingen van Stichting Salvage. Op de eerste plaats staat het menselijk handelen, dat afgelopen jaren telkens bijna een kwart van het totaal inneemt, gevolgd door kortsluiting of een slechtwerkend apparaat met een aandeel van rond de 20%

Het aandeel van haarden/kachels als vermoedelijke oorzaak stijgt in 2022 met een procentpunt naar 11% en komt daarmee op het hoogste niveau uit van de afgelopen jaren. Sinds medio 2021 zag de Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) de vraag naar hout- en pelletkachels gestaag groeien vanwege hogere aardgasprijzen en leveringsonzekerheid. Uit een persbericht van NHK (juli 2022) bleek al een groei van het aantal verkochte hout- en pelletkachels van circa 30%