Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2020: een jaar van plussen en minnen

Lagere schade door minder reizen en minder auto’s op de weg. Maar ook meer schade door hoger ziekteverzuim en meer annuleringen. Het jaar 2020 was er één van plussen en minnen voor de verzekeraars. Dit blijkt uit het financieel jaarverslag van de verzekeringsbranche dat gisteren is verschenen.“Het was een uitdagend en op alle fronten impactvol jaar,” stelt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars, “maar de dienstverlening aan klanten is, ondanks COVID, goed op niveau gebleven.”


Corona heeft volgens Weurding een verschillende weerslag op verzekeraars gehad. Zo stond tegenover een teruggang in premie-inkomen in de reisbranche (-11%) een lagere schadelast door minder inbraken (-23% particulier en -8% zakelijk). En tegenover een verlies bij aansprakelijkheidsverzekeringen van +6 naar -3% stond een verbeterd resultaat bij de auto- en opstalverzekeraars (beiden ruim +5%). Op het gebied van inkomens- en zorgverzekeringen liep in 2020 het ziekteverzuim op naar 4,7% (een stijging van 7%). Verzekeraars hielpen afgelopen jaar meer dan honderdduizend klanten aan vervangend inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en ondersteuning bij duurzame re-integratie. De oversterfte onder meer door corona was ook groter dan verwacht: 15.000 meer mensen overleden in 2020.

Klanten bijstaan

Weurding benadrukt dat verzekeraars in het coronajaar prima in staat zijn gebleken om ook vanuit huis hun klanten bij te staan. “Zowel particulieren als bedrijven hebben waar nodig extra hulp gekregen, onder meer bij de repatriëring van reizigers, maar verzekeraars hebben ook een financiële bijdrage geleverd aan besmette zorgmedewerkers via een gift aan ZWiC.” Daarnaast zijn programma’s als Geldfit Zakelijk opgestart, publiek-private samenwerkingen opgezet (bijvoorbeeld bij het weer mogelijk maken van evenementen) en zijn er regelingen getroffen om betalingsproblemen te voorkomen of te verzachten.

Weurding: “In vijf portretten van onder andere mensen werkzaam in de (uitvaart)branche en de zorg komen de verhalen achter dit coronajaar tot leven. Het zijn stuk voor stuk bijzondere inkijkjes in het leven van mensen die, net als jij en ik, te maken hebben met corona. Zij beschrijven de impact van het virus en vertellen over mooie initiatieven om gedupeerden te helpen.”

Sociaaleconomische impact

Het Verbond verwacht dat de echte sociaaleconomische invloed zich pas zal laten gelden als in de loop van dit jaar de steunprogramma’s van de overheid worden afgebouwd. Dan worden ook de gevolgen van mentale klachten, uitgestelde zorg en langdurige long COVID beter zichtbaar. Weurding: “Uiteraard zal onze sector zich maximaal inspannen om Nederland in 2021 en de jaren erna bij te staan om de crisis te boven te komen. Gelukkig beschikken verzekeraars over gedegen financiële buffers door een streng en robuust Europees toezichtstelsel.”

Het financieel jaarverslag bevat een terugblik op de financiële ontwikkelingen in de Nederlandse verzekeringsbranche over het jaar 2020.