Financieel Fit neemt Finzie over

Financieel Fit heeft met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 van  Romeo Financiële Diensten de franchiseformule Finzie overgenomen.  Hierdoor ontstaat een landelijk netwerk van meer dan 70 kantoren. Volgens Financieel Fit-directeur Jasper Maes blijven de beide merken voorlopig bestaan, maar zal Finzie meer gepositioneerd worden als opleidingsinstituut.

Financieel Fit en Finzie werken al langer samen op het gebied van serviceproviding. Directeur Martin Keegstra: “De Romeo Groep heeft zich de afgelopen jaren, naast de ontwikkeling van franchise, gericht op de verdere ontwikkeling van haar activiteiten op het gebied van serviceproviding en digitalisering. We zijn trots op wat we met Finzie hebben bereikt maar constateren ook dat er nog meer focus op gelegd moet worden om de verdere groeiambities te kunnen realiseren.”

Jasper Maes: “Een bundeling van de franchiseactiviteiten voelde daardoor als een natuurlijke volgende fase. De belofte die we beide aan de klant doen is gelijk. We bieden de klant een adviseur die alleen bezig is met het klantbelang door het maken van een integraal, toekomstbestendig advies. Alle werkzaamheden daaromheen, waaronder de bemiddeling, worden door ons, als centrale franchiseorganisatie, uit handen genomen waardoor de adviseur deze belofte ook waar kan maken. Bij de start van Financieel Fit in 1998, voorheen de Hypotheekadviseur, was de ambitie duidelijk: de omslag maken van een transactiegerichte naar een adviesgerichte adviseur, waarbij niet langer de hypotheek maar het gehele allround financiële advies centraal staat.

Schaalvoordeel van belang

Om optimaal de productontwikkeling voort te kunnen zetten, overhead te spreiden en voldoende relevant te blijven voor stakeholders, is een versnelde expansie van het aantal franchisenemers opportuun. Beide franchiseorganisaties delen deze groeiambitie.

Finzie zal zich in de nieuwe samenwerking richten op de minder complexe adviesvraagstukken. Binnen Financieel Fit wordt gekozen voor een veel uitgebreidere dienstverlening. Maes gaat met alle nieuwe franchisenemers in gesprek om hen zelf de keuze te geven met welk label ze verder willen. Financieel Fit heeft 43 vestigingen waar van drie eigen kantoren zijn er 26 franchiser.